Cilt: 29 Sayı : 3
SİLİKON ELASTOMER ÖLÇÜ MADDELERİNİN ISLANABİL! RLİĞİNİN VE SERTLİĞİNİN İNCELENMESİ-WETTABILITY AND HARDNESS OF SILICONE EIASTOMERIC IMPRESSION MATERIALS
Ömer KUTAY,K. AKŞİT

1.4K 129

Öz ÖzetElastomer  ölçü maddeleri ile hava kabarcıklarından arınmış bir modelin elde edilebilmesi bu materyallerin ıslanabilirliği ile ilgilidir. Elastomer ölçü maddelerinin serdiğinin artması ise ekvatorala alanlarından çıkartılmalarını güçleştirir ve ölçü maddesinin kaşıktan ayrılmasıyla sonuçlanabilir. Çalışmada kondansasyon poli-merizasyoıı silikonu Xantopren VL (XVL), Xantopren M (XM), Thixoflex (T) ve ilave polimerizasyon silikonu Baysilex (B) kullanılarak ıslanabilirlik ve sertlik Ölçümleri karşılasarılmışbr. Islanabilirlik için fotoğraf metodu ile su damlasının profil fotoğrafı alınmış, Sho-re-A sertlik ölçümleri Japon Standardlarına uygun bir aletle yapılmıştır. Her bir materyalden hazırlanan 6 Örnek üzerinde temas açısı ve Shore-A serdik değerlerine ait ikişer adet ölçümün ortalamaları alınmıştır. Temas açısı ve Shore-A sertlik değerlerinin istatistiksel değerlendirilmesinde varyans analizi ve Tukey testi kullanılmıştır (p<0.05). En büyük temas açısı (XM) de (96.5°), en yüksek Shore-A serdik değeri ise (B) de saptanmış (54.4) ve bu bulgular diğer ölçü maddelerine göre anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak kondansasyon silikonlarına göre daha sert olan ilave polimerizasyon silikonu (B)'nin ağızdan çıkartılması sırasında kaşıktan ayrılmamasına daha çok dikkat edilmelidir. Kondansasyon silikonu XM'nin ise ıslanabilirliğinin düşük olması ölçü dökülmesi sırasında hava kabarcığı kalma olasılığını arttırabilir.Anahtar sözcükler : Silikon elastomer ölçü maddeleri, ıslanabilirlik, sertlik. AbstractHie entrapment of air bubbles on the stone casts is due to the nonwetting characteristics of an elastomeric impression material. Besides, hardness of an elastomeric impression material is also accountfor a precise impression because separation between the impression and the tray may occur while removing from the mouth. In this study wettability and hardness characteristics were compared among an addition reaction silicone Baysilex (B) and condensation reaction silicones Xantopren VL(XVL), Xantopren M(XM) and Thixqflex(T). Six specimens were prepared with 30 mm diameter and 3 mm thickness from each impression material and two measurements were made for each specimen. Contact angles were measured from the profile photographs oj the water drops and Shore-A hardness values were obtained from a Hardness tester. Statistical analysis were conducted by usingANOVA and Tukey's test (p<0.05). (XM) exhibited the highest contact angle value (96.5°) and (B) exhibited die highest Shore-A hardness value (54.4) and both were found significantly different from the other mean values. It is concluded that the addition silicone (B) which has a higher hardness value than the condensation silicones (XVL, XM and T) should be carefully removed from the mouth to prevent its separation from the tray. Hie condensation silicone (XM) wiOi a low wettability characteristics may cause more air bubbles on the stone cast.Key words: Silicone elastomer impression materials, wettability, hardness.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ömer KUTAY,K. AKŞİT
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.