Cilt: 5 Sayı : 3
Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisinde Kullanım Alanı
Apllication of the Platelet Rich Plasma and Platelet Rich Fibrin in Oral and Maxillofacial Surgery
Fethi ATIL,Umut TEKİN,Hakan TÜZ,İsmail Doruk KOÇYİĞİT,Alper TAŞKALDIRAN

1.4K 129

Trombositten Zengin Plazma TZP içerisinde trombosit ve büyüme faktörü bulunan, otojen kan dokusundan elde edilen plazma parçasıdır. TZP Ağız, Çene ve Yüz cerrahisinde yumuşak ve sert doku iyileşmesini hızlandırmak ve düzenlemek için tek başına, greft materyali ile karıştırılarak ya da doku yenilenmesinde olduğu gibi direk enjeksiyon yöntemi ile uygulanmaktadır.İkinci nesil trombosit konsantrasyonu olan Trombositten Zengin Fibrin TZF ise Chouckroun tarafından 2006 yılında tanımlanmıştır. TZF kan dokusundan elde edilen, yapısında bol miktarda trombosit ve lökosit içeren fibrin matriks yapısıdır. Ağız, Çene ve Yüz cerrahisinde TZF içerdiği yüksek miktardaki büyüme faktörleri sayesinde başlı başına greft materyali ya da membran olarak TZP gibi yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bu makalede TZP ve TZF’ nin Ağız, Çene ve Yüz cerrahisinde kullanımı, hazırlanış biçimleri, endikasyon ve kontrendikasyonları, iki konsantrasyon arasındaki uygulama ve biyolojik farklar ve bu ürünlerin geleceği, literatür desteği altında tartışılacaktır
Platelet-Rich Plasma PRP is a plasma sample obtained from autogenous blood-tissue that contains thrombocytes and growth factor. PRP is used in Oral and Maxillofacial Surgery for the purpose of increasing the healing rate of soft or hard tissues; and is applied in pure form or mixed with graft material, and even through direct injection method similar to the tissue renewal procedures. Platelet-Rich-Fibrine PRF , which contains a second generation thrombocyte concentration, has been defined by Chouckroun in 2006. The PRF is a fibrine matrix structure that is obtained from blood-tissue and is rich in thrombocyte in leukocytes. Much like PRP, PRF is commonly utilized in Oral and Maxillofacial surgery with its capability of being used as a graft material or a membrane on its own. This article discusses under the light of the information from the current literature the use, the preparation methods and the indications and counter-indications of PRP and PRF in Oral and Maxillofacial Surgery, as well as the differences between the application methods and biological structures for theese two concentrations
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Dohan DM., Ramusson L., Albrektsson T., Classifi- cation of platelet concentrates: from pure platelet rich plasma to leucocyte and platelet rich fibrin. Trends in Biotechnology. 27:158-167, 2009
Fethi ATIL,Umut TEKİN,Hakan TÜZ,İsmail Doruk KOÇYİĞİT,Alper TAŞKALDIRAN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.