Cilt: 30 Sayı : 1
KALSİTONİNİN ALVEOLER KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CALCITONIN ON ALVEOLAR BONE HEALING
Sami YILDIRIM,Bülent KATİBOĞLU,Bilgin ÖNER,Sel YILDIRIM,Cenk GÜLGÜN,Hakan ÖZYUVACİ

1.4K 129

Öz ÖzetVücutta kemik yapım ve yıkım olaylarını düzenleyen hormonlardan biri olan kalsitonin, insanda tiroid bezinin parafoliküler hücrelerinden salgılanır ve kan kalsiyum seviyesini parathormonun tersi yönünde etkiler. Ayrıca kan kalsiyumu seviyesini düşürür ve kemikler üzerindeki etkisiyle kalsiyum metabolizması inhİbe eder.Bu çalışmada 10'u deney, 10'u kontrol grubu olmak üzere 20 adet Wîstar-albino sıçanda kalsitonbıin diş çekimi soması erken dönemde kemik yapımı üzerine etkisi araştırıldı.Deney grubunu oluşturan bütün sıçanlarda alveol kemiğinin çekim boşluğuna bakan yüzeyinde histolojik olarak osteoblastik aktivitede artış ile birlikte yoğun yeni kemik yapımı alanları izlendi.Anahtar sözcükler: Kalsitonin, alveoler kemik iyileşmesi.AbstractCalcitonin, a hormone that regulates the bone apposition and resorption in the body, is secreted from the parafollicular cells of the thyroid gland and has an effect, opposite to the parathormone, on the blood calcium level. It decreases the blood calcium level and inhibits Hie calcium metabolism.In this study, tooth extractions were performed in 20 Wistar-albino rats of which 10 were in the study and the reamining in the control group and the effect of calcitonin on the early stage of bone healing were evaluated.An increase in the osteoblastic activity together with dense new bone formation were observed histologically on the bone surface adjacent to the extraction sites in all the rats of the experimental group.Key words: Calcitonin, alveolar bone healing.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Sami YILDIRIM,Bülent KATİBOĞLU,Bilgin ÖNER,Sel YILDIRIM,Cenk GÜLGÜN,Hakan ÖZYUVACİ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.