Cilt: 29 Sayı : 3
KALSİYUM HİDROKSİT PREPARATLARININ pH DEĞİŞİMİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ'-IN VITRO EVALUATION OF pH CHANGES Of CALCIUM HYDROXIDE PASTES
Gündüz BAYIRLI,İşıl KARAGÖZ KÜÇÜKAY,Sedat KÜÇÜKAY

1.4K 129

Öz ÖzetEndodontik tedavi seansları arasında kök kanalında kullanılan çeşitli kalsiyum hidroksit preparatlarımn,foramen apikale yoluyla oluşturdukları pH değişimini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu çatışmada, 50 adet çekilmiş üst kesici insan dişi kullanılmıştır. Kök kanalları biyomekanik olarak hazırlandıktan sonra, çeşitli kalsiyum hidroksit preparatlan (Kalsın, Pulpdent, Dycal-Base ve Kalsiyum hidroksit+saf su karışımı) ile doldurulmuşlardır. Dişler, ayrı ayrı kapaklı şişeler içinde 10 ml serum fizyolojik solüsyonuna (pH - 7) konmuşlardır. 1 saat, 1,2,5 ve 7 gün sonra dişin içinde bulunduğu solüsyonun pH'ı ölçülerek kaydedilmiştir. Deney sonunda ortalama pH değeri: Kalsin grubunda 7.7 ± 0.1'e: Pulpdent grubunda 8.9±0.9'a; Dycal-Base grubunda 7.3±0.1'e ve Kalsiyum hidroksit-saf su karışımı grubunda 9.2±1.5*e yükselmiştir. Her grup için, 1 saatten 1 haftaya kadar olan pH artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (0.01<p<0.05). Deney süresince kontrol gruplarının pH'larında belirgin bir değişim olmamıştır (pH=7. l±ö.l). Deney sonundaki pH değerlerinin istatistiksel analizi, Pulpdent ve Kalsiyum hidroksit-saf su karışımı grupları arasında anlamlı bir fark olmadığını (p>0.05); diğer grupların bu gruplarla ve birbirleriyle kıyaslanmasında ise aradaki f arkın anlamlı olduğunu göstermiştir (0.01<p<0.05).Anahtar sözcükler: Kalsiyum hidroksit, Kalsın, Pulpdent, Dycal, pH değişimi.AbstractThe purpose of this study was to evaluate the pH changes of calcium hydroxide materials which are used as intracanal medicaments between endodontic vicits. 50 extracted maxillary anterior human teeth were included in the study. Following biomechanical preparation, the root canals were obturated with calcium hydroxide materials (Kalsin, Pulpdent, Dycal-Base and calcium hydroxide-distilled water mixture). Teeth were placed individually in screw-capped vials containing 10 ml saline solution (pH=7). After 1 hour, 1, 2, 5 and 7 days die pH of the solution surrounding t/ie tooffi was measured and recorded. At tlie end of the experiment die mean pH levels were increased to 7.7±0.2 in Kalsin group; to 8.9±0.9in Pulpdent group; to 7.3±0.1 in Dycal-Base group and to 9.2±2.5 in the group of calcium hydroxide-distilled water mixture. In each group teh increase ofpHjrom 1 hour to 1 week was found to be statistically significant (0.01<p<0.05). During the experiment, no significant changes were detected in the pH levels of control groups (pH+7.1±0.1). Statistical analysis of the pH levels measured at the end of the experiment showed that there was not a significant difference between the groups of Pulpdent and calcium hydroxide-distilled water mixture (p>0.05); however, die comparison of the other experimental groups with each other and unth the latter groups showed a significant difference (0.01<p<0.05).Key words: Calcium hydroxide, Kalsin, Pulpdent, Dycal, pH change. 
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Gündüz BAYIRLI,İşıl KARAGÖZ KÜÇÜKAY,Sedat KÜÇÜKAY
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.