Sayı : 1
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Uygulamasında Karşılaşılan İlginç Tesadüfi Bulgu
An Interesting Incidental Finding on Cone Beam Computed Tomography Examination
Halil Tolga YÜKSEL,Gökçe YÜKSEL

1.4K 129

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi KIBT ilk olarak anjiografide kullanılma amacı ile 1982 yılında keşfedilmiştir. 1990’lı yıllarda maksillofasiyal yapıları görüntüleme amacı ile modifiye edilmiştir. Şimdiki yıllarda ise KIBT uygulamaları diş hekimliğinde başta implant planlaması ve 20 yaş dişi mandibular kanal ilişkisinin tayini olmak üzere birçok alanda rutin bir radyografik teknik halini almıştır. Radyolojik olarak kullanımı arttıkça KIBT’de karşılaşılan rastlantısal bulgular da önem kazanmıştır. Bu raporda 47 yaşında sistemik olarak sağlıklı bir kadın hastada KIBT uygulamasında karşılaşılan rastlantısal bir bulgu sunulmuştur. Bu rastlantısal bulgu, yıllar önce elde edilen bir myelografi tetkiğinin kalıntısı olarak intrakranial boşlukta, ekstraaksiyal alanda ve KIBT’de inceleme alanına giren dağınık milimetrik hiperdansitelerdir
purpose of using it for anjiography procedure. In 1990s some developments and modifications was done on this technique to use for assesment of maxillofacial region. Although nowadays clinicians use CBCT mostly for presurgical assessment of implant surgery, it is also used for detection of relationship mandibular canal and root of third molar, mostly. Incidental findings on CBCT became more important with increasing number of CBCT surveys for radiological assessment. In this paper, we presented an incidental finding that was detected on CBCT survey in 47 year-old systemically healtly female patient. This incidental finding was milimetric and scattered densities in intracranial space located as extraaxially as the residue of a myelography procedure that was made years ago
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

1. Harorlı A. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi: Nobel Tıp Kitabevleri; 2014.
Halil Tolga YÜKSEL,Gökçe YÜKSEL