Cilt: 1 Sayı : 1
BATMAN VE ÇEVRESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GELENEKSEL EĞİTİM KURUMLARI
Traditional Education İnstitutions of Batman and in the Vicinity of it
Übeydullah Pilatin

1.4K 129

Anadolu İslam hâkimiyetine girdikten sonra toplumun eğitim ihtiyacı, medreseler aracılığıyla giderilmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde, medreseler en ileri düzeye ulaşarak devletin ve toplumun ihtiyaç duyduğu memur ve din adamları yetiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra devletin ve toplumun yapısı değişmiş ve medreseler kapatılmıştır. Ancak bu kurumlar resmen kapatılmasına rağmen varlıklarını toplumun gösterdiği ilgi ve destekle sürdürmeye devam etmişlerdir. Özelikle güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren bu kurumlar, tarihten gelen öğretim metotlarını ve ders kitaplarını kullanmışlardır. Tarihle irtibatını kaybetmeyen ama günümüzde farklı bir formda olan bu kurumlar geleneksel eğitim kurumları olarak toplumun ihtiyaç duyduğu din görevlilerini yetiştirerek, toplumu etkilemeye devam etmektedir. Geleneksel öğretim metotlarının kullanıldığı bu medreseler varlıklarını devam etmek amacıyla öğrencilerini açık öğretime kaydetmektedirler. Bu kurumlardan mezun olanlar fahri olarak ya da diyanet işleri başkanlığı bünyesinde kadrolu olarak çalışabilmektedir. Bu gün gelişen eğitim olanakları ve yöntemleri karşısında gelenekten kopmadan varlığını sürdüren eğitim kurumları, toplum tarafından saygı görmekte ve desteklenmektedir. Bu kurumlar eğitim tarihinde önemli eğitim kurumu olan medreselerin bu günkü görünümü halindedirler.
Anatolia took a shape with religion of İslam after dominance of İslam and education need of socity eliminated by madrasahs. Specially in the period of Ottoman reached the best level and they educated civil servants and chaplain that society needed. After found of Turkish Republic structure of state and society changed and madrasahs closed. Inspite of these institutions closed they went on their being with support and interest of society. These institutions which are active specially in the south east of Turkey used teaching methods and textbooks that came from history. They didn’t loose their connection with history and today they are in different form that called madrasahs are society’s need of chaplain and civil servants supplied by these institutions and they still affect society. Traditional teaching methods used in these institutions aim to continuity their being so they register their students to open university. People who graduate from these institutions can work voluntary or formally in Diyanet. Inspite of improvement on possibility of education and methods madrasahs go on their being without loosing tradition they supported and respected by society.These institutions are today’s form of madrasahs which were important in history as an educational institutions.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Übeydullah Pilatin
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.