Cilt: 28 Sayı : 2
ARTİKÜLER DİSK PERFORASYONUNDA KONSERVATİF TEDAVİ (Olgu Bildirimi)-CONSERVATIVE TREATMENT OF ARTICULAR DISC PERFORATION (A Case Report)
Birgül ÖZPINAR,Münire SABAH

1.4K 129

Öz ÖZETEklem içi fonksiyonel rahatsızlıkların klinik olarak en Önemli şekli anterior disk deplasmanıdır. Bu düzensizliklerle ilgili etyoloji tartışmalıdır. Günümüzde en geçerli görüş, eklem disfonksiyonlarında oklüzal düzensizlik ve psikolojik stresin etkili olduğu ve bu gibi durumlarda ekleme aşırı gerilimlerin geldiği şeklindedir. Eklem içi düzensizlikler tedavi edilmezlerse, fibröz yapıda olan diskin perfo-rasyonuna, dejeneratif osteoartiritise neden olabilir. Bu yanda disk perforasyonu tanısı konulan bir olguda uygulanan konservatif tedavi sunulmuştur.Anahtar sözcükler: Temporomandibuler eklem, perfo-rasyon.ABSTRACTAnterior displacements of the TMJ discus, are the most important of the functional intraarticular disorders. The accepted view, concerning the etiology today, is the role of occlusal disorders and psychological stress. Unless treated, the disc may be perforated or degenerative arthritis may be seen. In this paper the conservative treatment of a case with perforated TMJ disc is discussedKey words: Temporomandibular joint, perforation. 
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Birgül ÖZPINAR,Münire SABAH
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.