Cilt: 2 Sayı : 2
Türkiye’de Tavuk Yumurtası Mevcut Durumu ve Üretim Öngörüsü
Zehra ÇİÇEKGİL,Ebru YAZICI

1.4K 129

Öz Tavuk yumurtasıinsan beslenmesi açısından değerli bir gıda maddesidir. Türkiye’de yumurtasektörü, son yıllarda ilerleme kaydederek dünyada yumurta üretimi veihracatında önemli bir yere sahip olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)verilerine göre, 2015 yılında 16.7 milyar adet tavuk yumurtası üreten Türkiye,3.5 milyar adet yumurta ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de tavuk yumurtası sektörünün mevcut durumun ortayakonması ve gelecek beş döneme ait (2016-2020) üretim tahmininde bulunmak amaçlanmıştır. TÜİK ve BirleşmişMilletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nden alınan 25 yıllık verilere(1980-2015), zaman serisi analizlerinden ARİMA modeli ve Çift Üstel DüzeltmeMetodu uygulanarak geleceğe yönelik 5 yıllık üretim tahminleri yapılmıştır. Sonuçlaragöre, Türkiye’de tavuk yumurtası üretiminin yıldan yıla artma eğiliminde olduğugörülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tavuk Yumurtası, Zaman Serisi Analizi, Projeksiyon

Kaynakça

Anonim, 2016. Üstel Düzleştirme Yöntemi, http://www.deu.edu.tr, [Erişim: 22.03.2016].
Zehra ÇİÇEKGİL,Ebru YAZICI
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.