Yıl 2019, Cilt: 21 Sayı : 4 Sayfalar 923 - 943 2019-12-29
MUHASEBE DENETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Semra AKSOYLU,Onur TOK
18 261

Öz Bu çalışmanın amacı, denetim faaliyetlerinde bilgi teknolojileri kullanım düzeyini ve bu araçların kullanımının denetim süreçleri ve faaliyetlerindeki rolünün tespit edilmesidir. Bu bağlamda Kayseri ilinde bulunan denetçilere anket uygulanarak toplanan veriler üzerinde Bağımsız Örneklem T-Testi ve Eşleşmiş Örneklem T-Testi kullanılarak çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışma sonucunda nispeten bilgi teknolojilerine yakın olduğu düşünülen denetçiler ile uzak olduğu düşünülen denetçilerin, bilgi teknolojilerinin muhasebe denetimindeki rolü konusundaki algılarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bununla birlikte bilgi teknolojilerinin, denetim faaliyetleri ile ilgili belirlenen amaçlara ulaşılmasına etkisinin denetim sürecine etkisinden fazla olduğu algısı yönünde bulgular elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler

Bilgi Teknolojileri, Muhasebe Denetimi
Abou-El-Sood, H., Kotb, A. ve A. Allam. 2015. “Exploring Auditors’ Perceptions of the Usage and Importance of Audit Information Technology”, International Journal of Auditing, 19 (3), 252-266.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5837-1600Yazar: Semra AKSOYLU (Sorumlu Yazar)Kurum: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-1385-2483Yazar: Onur TOK Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
Semra AKSOYLU
Onur TOK