Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı : 1 Sayfalar 12 - 18 2013-06-01
The Effects of Different Slaughter Ages and Sex on Carcass Characteristics in Japanese Quails of Different Lines (Coturnix coturnix japonica)
Farklı Hatlardaki Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Farklı Kesim Yaşı ve Cinsiyetin Karkas Özelliklerine Etkisi
Sezai ALKAN,Taki KARSLI,Kemal KARABAĞ,Aşkın GALİÇ
8 261

The aim of this study was to determine the effects of sex and slaughter ages on body weight and some carcass traits in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). The material used in this research was selected for 11 generations from high (HL) body weight Japanese quail line according to 5-week body weights. Age had a significant effect on body weight, carcass weight and carcass yield. Body weight was lower for the quails slaughtered at 5 weeks of age than for all the other ages examined (P< 0,01). Also, sex effect was significant on body weight and carcass weight being higher for females than for males at all ages, but males showed higher carcass yield than females (P< 0,01). Except wing percent, there was no significant difference between the sexes in terms of thigh percent, neck percent and back percent. Sex had also significant effect on liver and gizzard percent (P< 0,01). Furthermore, results showed that slaughter age affected percents of some internal organs and carcass parts of quails except thigh and wing percents, significantly.
Bu çalışmanın amacı Japon bıldırcınlarında cinsiyet ve kesim yaşının (Coturnix coturnix japonica) canlı ağırlık ve bazı karkas özelliklerine etkilerini belirlemektir. Araştırmada materyal olarak 5. hafta canlı ağırlığına göre 11 generasyon yüksek canlı ağırlık yönünde seleksiyon uygulanmış Japon bıldırcın hattı kullanılmıştır. Yaşın, canlı ağırlık, karkas ağırlığı ve karkas randımanı üzerine etkisi önemli bulunmuştur. 5 haftalık yaştaki canlı ağırlıklar diğer haftalara göre daha düşük bulunmuştur (P< 0,01). Ayrıca cinsiyetin canlı ağırlık ve karkas ağırlığına etkisi önemli bulunmuş olup dişilerin erkeklerden daha yüksek canlı ağırlık ve karkas ağırlığına, buna karşılık erkeklerin ise daha yüksek karkas randımanına sahip oldukları saptanmıştır. (P< 0,01). Kanat yüzdesi dışında, but, boyun ve sırt yüzdesi bakımından cinsiyetler arasında önemli farklılıklar saptanmamıştır. Bunun yanında cinsiyetin ciğer ve taşlık yüzdelerine etkisi önemli bulunmuştur (P< 0,01). Sonuçlar, kesim yaşının but ve kanat yüzdeleri hariç, karkas parçaları ile iç organların yüzdelerini önemli derecede etkilediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Bölüm Araştıma
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
Sezai ALKAN
Taki KARSLI
Kemal KARABAĞ
Aşkın GALİÇ