Cilt: 32 Sayı : 1
Tuz Stresinin Bazı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkisi
Hayrettin KUŞÇU,Aylin ÇAYĞARACI,Jean De Dieu NDAYİZEYE

1.4K 129

Öz Bu çalışma, tuz stresinin dört kinoa çeşidinin (K-521, Karmen, Rainbow ve Valle) çimlenmesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Çeşitlerin tuzluluk toleransının dereceleri, altı farklı tuz (NaCl) konsantrasyonuyla (0, 50, 100, 150, 200 ve 250 mM) tohum çimlenme döneminde değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, tuz konsantrasyonundaki artış tüm çeşitlerde çimlenme yüzdesi, çimlenme enerjisi ve çimlenme indeksi değerlerini önemli düzeyde (P<0.05) azaltmış ve çimlenme zamanını geciktirmiştir. Çeşitlerin tuz stresine tepkileri farklılık göstermiştir. Tüm tuz düzeyleri için K-521 en yüksek çimlenme yüzdesi ve çimlenme enerjisine sahip çeşit olmuştur. Tuz konsantrasyonundaki artışla birlikte çimlenme oranındaki azalma en yüksek Rainbow çeşidinde olmuştur. Farklı tuz düzeyleri altında çimlenme hızı ve çimlenme süresi yönüyle K-521 ve Valle, diğer çeşitlerden daha iyi performans göstermiştir. Bu çalışmada, Rainbow çeşidi tuzluluğa daha duyarlı bulunmuştur. Sonuç olarak, K-521 ve Valle çeşitleri tuzlu topraklar için önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Çimlenme enerjisi, çimlenme indeksi, çimlenme yüzdesi, kinoa, tuzluluk

Kaynakça

Abazarian R., Yazdani M.R., Khosroyar K. and P. Arvin. 2011. Effects of Different Levels of Salinity on Germination of Four Components of Lentil Cultivars. African Journal of Agricultural Research, 6(5): 2761-2766.
Hayrettin KUŞÇU,Aylin ÇAYĞARACI,Jean De Dieu NDAYİZEYE