Yıl 2017, Cilt: 16 Sayı : 63 Sayfalar 1111 - 1126 2017-10-06
YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER
Yücel CAN
22 261

Öz Bu çalışmada, insanlığın kadim sorunlarından biri olan yoksulluk sorunu ve buna ek olarak küresel süreçlerle birlikte daha da görünür olmaya başlayan insanlar arası ekonomik ve sosyal eşitsizlikler ve bunların yol açtığı sorunlar üzerinde durulmuştur. Yoksulluğun nedenleri, yoksulluk türleri, literatürde yaygın bir şekilde ele alınmaya başlayan kadın yoksulluğu, küresel şirketlerin dünya sistemine yön vermesiyle birlikte zayıflayan sosyal devlet kavramı, yoksulluğun yeni bir versiyonu olan çalışan yoksullar konuları sayısal verilere dayalı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yoksullukla, küresel ve yerel eşitsizliklerle mücadele yolları; Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslar arası Para Fonu gibi kuruluşların Mikrokredi, ekonomik destekler ve Sosyal Devlet uygulamalarının teşvik edilmesi yoluyla yaptıkları çalışmalar analiz edilmiştir. Sonuçta yoksulluk ve eşitsizliklerle mücadelede; tüm insanlığı kapsayan, rekabetçi anlayıştan uzaklaşarak paylaşımcı bir paradigmanın benimsenmesine ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Yoksulluk, kadın yoksulluğu, eşitsizlik, küresel eşitsizlik
Amin, S. (1991). Eşitsiz Gelişme, İstanbul: Arba Yayınları.
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Ekim 2017


Makalenin Yazarları
Yücel CAN