Yıl 2015, Cilt: 12 Sayı : 1 Sayfalar 114 - 126 2015-05-07
“Bålä Älişer” İsimli Eser Esasında Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arası “Yalancı Eş Değerlik” Üzerine Bir İnceleme
Sadi GEDİK,İsrafil UÇAR
17 261

Öz entrTurkish language has seen a lot of changes and transformations over time; due to political and social events. One of these events is the separation of the dialects of Turkish language. In different dialects of Turkish language, there are some similar features between some words. Some of these words overlap in both meaning and pronouncing. These words are called “equivalent words”. In some other words although the writing and the pronouncing of a word is the same, but they have different meaning. These type of words are called “false equivalent words”Türk dili var olageldiği tarihten itibaren gerek dil ilişkilerinden dolayı gerek siyasî ve sosyal olaylardan dolayı çeşitli değişikliklere tanık olmuştur. Bu değişikliklerden birisi de Türk dilinin lehçelere ayrılma meselesidir. Türk dilinin lehçeleri arasında bazı özellikleriyle benzerlik gösteren sözcükler vardır. Bu sözcüklerin bazıları hem yazım, hem okunuş hem de anlam itibariyle örtüşmektedir. Bu tip sözcüklere “eş değerli” sözcükler denilmektedir. Bazı sözcükler ise yazım ve söyleniş yönüyle birebir ortak veya benzer olsalar bile anlamları birbirinden farklıdır. İşte bu tip sözcüklere “yalancı eş değerli sözcükler” denmektedir. Bu çalışmada, Sovyet-Şûra3 Özbek Edebiyatı sanatçılarından Åybek’in “Bålä Älişer” isimli eserinde bulunan ve Türkiye Türkçesine göre yalancı eş değerli olan sözcükler üzerine eserden ve ilgili sözlüklerden hareketle incelemeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Türk Lehçeleri, Türkiye Türkçesi, Yalancı Eş Değerli Sözcükler, Özbek Türkçesi
Açık, Fatma (2007), Özbek Edebiyatı, Alp Yayınevi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 7 Mayıs 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Mayıs 2015


Makalenin Yazarları
Sadi GEDİK
İsrafil UÇAR