Yıl 2005, Cilt: 45 Sayı : 2 Sayfalar 25 - 34 2005-12-01
The Effects of Twice Lambing in a Year on the Survival Abilityand Growth of Merino Lambs
MERİNOSLARDA YILDA İKİ KUZULATMANIN KUZULARDA YAŞAMA GÜCÜNE VE BÜYÜMEYE ETKİSİ
Hilmi ÇETİN,Halil AKÇAPINAR
9 261

The purpose of this research was to determine the effects of twice lambing in a year on growth and survival ability of lambs in Karacabey Merino kept in Dalaman Open Prison’s Farm. The material of the study was consisted of 180 Merino ewes (2 years old) and their lambs. Sheep were divided into two groups. First group, as control group, lambed once in a year; second group, as trial group, lambed twice in a year. Fertility results for control group and first phase and second phase of trial group were determined to be 92.22, 90.00 and 87.78 % for birth rates, and 40.97, 39.50 and 39.25 % for twinning rates, respectively. Survival rate of the lambs on 30 th, 60 th and 90 th days were 94.02, 90.60 and 88,03 % for the control group; 94.69, 92.02 and 88.50 % for the trial group in the first phase and 96.36, 93.64 and 89.10 % for the trial group in the second phase, respectively. Least squares means at birth, 30 th, 60 th, 90 th, 120 th, 180 th and 360 th days were found as 4.52, 16.95, 23.90, 28.40, 33.14, 36.14 and 48.53 kg for control group; 4.40, 15.89, 22.62, 27.12, 31.68, 35.19 and 48.80 kg for first phase of the trial group; 5.71, 17.08, 24.22, 28.67, 33.51, 36.44 and 49.05 kg for second phase of the trial group, respectively. Differences among the groups for body weight were not statisticaly significant (P>0.05). Differences among groups for withers height, body length, body depth and cannon bone circumference were not statisticaly significant (P>0.05). In conclucion, twice lambing in a year had no negatively effects on growth and survival ability of Karacabey Merino lambs
Bu araştırma Karacabey Merinosu koyunlarda yılda iki kuzulatmanın kuzularda yaşama gücü ve büyümeye etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyalini Dalaman Tarım Açık Cezaevi Çiftliğinde yetiştirilen Merinoslardan 2 yaşlı 180 baş anaç koyun oluşturmuştur. Döl verimi ve yaşama gücü için doğan kuzuların tamamından, büyüme ve vücut ölçüleri için tek doğan 69 dişi kuzudan veriler alınmıştır. Koyunlar 90’ar baş olarak iki gruba ayrılmıştır. İlk gruba kontrol grubu olarak yılda bir kez kuzulatma, ikinci gruba deneme grubu olarak yılda iki kez kuzulatma yaptırılmıştır. Kontrol gurubu ile Deneme Grubu 1. Dönem ve 2. Dönemde doğum oranı sırasıyla % 92.22, 90.00 ve 87.78; ikiz doğum oranı % 40.97, 39.50 ve 39.25 olmuştur. Kuzularda yaşama gücü 30., 60. ve 90. günlerde kontrol grubunda sırasıyla % 94.02, 90.60 ve 88.03; Deneme Grubu-1.Dönem’de % 94.69, 92.02 ve 88.50; Deneme Grubu-2. Dönem’de % 96.36, 93.64 ve 89.10 olmuştur. Kuzularda doğum, 30., 60., 90., 120., 180., 360. günlerdeki düzeltilmiş canlı ağırlıklar kontrol grubunda sırasıyla 4.52, 16.95, 23.90, 28.40, 33.14, 36.14 ve 48.53 kg; Deneme Grubu 1. Dönem’de 4.40, 15.89, 22.62, 27.12, 31.68, 35.19 ve 48.80 kg; Deneme Grubu 2. Dönem’de 5.71, 17.08, 24.22, 28.67, 33.51, 36.44 ve 49.05 kg olarak tespit edilmiştir. Kuzularda çeşitli dönemlerindeki canlı ağırlıklar bakımından gruplar arası farklılıklar istatistik olarak önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. Kuzularda 90., 180., 270. ve 360. günlerdeki düzeltilmiş cidago yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs derinliği ve incik çevresi ölçüleri bakımından gruplar arası farklılıklar istatistik olarak önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. Sonuç olarak Karacabey Merinoslarında yılda iki defa kuzulatmanın koyunlarında döl verimi, kuzularda yaşama gücü ve büyüme üzerine olumsuz bir etkisi olmamıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2005
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2005


Makalenin Yazarları
Hilmi ÇETİN
Halil AKÇAPINAR