Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı : 1 Sayfalar 13 - 22 2017-04-30
Türkiye’ de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğinin Ampirik Olarak Analizi: 1950-2015 Dönemi
Nurullah ALTUN
19 261

Öz Gelişme yolundaki ülkelerde bütçe açıkları önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bunda kamu gelirlerinin yetersizliği ve başarısız maliye politikası uygulamalarının önemli bir rolü bulunmaktadır. Bütçe açıklarının giderek artması ve sürdürülebilirliği konusunda karşılaşılan endişeler ülkelerin borç finansmanı sorunuyla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Bütçenin sürdürülebilirliği ise kamu finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, vergi reformu, dengeli faiz ve kur politikası gibi politikaların uygulanmasını gerektirmektedir. Türkiye’ de 1990’ lı yıllarda bütçe açıklarını karşılamak için yüksek faizle borçlanma açık sorununu daha da derinleştirilmiştir. 2000 yılı sonrası uygulanan reformlar vemali düzenlemeler ile bütçe açıkları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bu çalışmada 1950-2015 yılları arasındaki konsolide bütçe gelir ve giderleri ile ilgili datalar kullanılarak dışsal şokların bütçe açığı üzerindeki etkisi ve sürdürülebilirliği birim kök testleri ile analiz edilmiştir. Analizde ilk olarakdoğrusallığı dikkate almayan birim kök testleri uygulanmış ve serinin durağan olduğu belirlenmiştir. Ardından doğrusallığı da dikkate alan fourier birim kök testi uygulanmış ve serinin durağan olduğu belirlenmiştir. Serinin uğradığı dışsal şokların etkisinin kalıcı olmayacağı ve bütçe açığının sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Sözcükler: Bütçe açıkları, Sürdürülebilirlik, ADF ve PP birim kök testleri, Lee ve Strazicichbirim kök testleri, Fourier KSS birim kök testleri, Harvey vd. doğrusallık testi

Anahtar Kelimeler

Türkiye’ de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğinin Ampirik Olarak Analizi: 1950-2015 Dönemi
.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Nurullah ALTUN