Yıl 2006, Cilt: 6 Sayı : 2 Sayfalar 7 - 14 2006-10-01
IMPLEMENTING INTERNATIONAL WOMEN’S RIGHTS IN DOMESTIC CONTEXT: TURKISH CASE
Pınar BAKLACI,Esen AKINTÜRK
17 261

Öz entrIn this paper international instruments relating the women’s rights and their domestic enforceability will be covered. We will discuss the domestic enforceability of international women’s rights in Turkey. The paper will cover general discussion on the differences of signing and ratifying international agreements and their binding effect. Turkey’s European Union obligations on women’s rights will have special emphasis in the paper, the key principles of the European Community law such as supranational and direct effects will be discussed in order to understand the enforceabilityand binding effects of international women’s’ rights. * This article was presented at the 1st Biennial International Women's Studies Conference themed “The Effects of European Union Enlargement on the Socio-Economic Development of Women”, Izmir University of Economics, Izmir, 22-24 June 2006.Bu çalışmada kadın haklarına ilişkin uluslararası belgeler ve iç hukuk uygulaması ele alınarak kadın haklarına ilişkin uluslararası belgelerin Türkiye’de uygulanması konusu tartışılmaktadır. Uluslararası andlaşmaların imzalanması, onaylanması ve bağlayıcılık kazanması arasındaki farklılıklara yer verilmekte; ayrıca, kadın haklarına ilişkin olarak Türkiye’nin yükümlülükleri Avrupa Birliği açısından değerlendirilmektedir. Uluslararası alanda kadın haklarına ilişkin düzenlemelerin uygulanması ve bağlayıcılık kazanması konularının anlaşılabilmesi açısından Avrupa Topluluğu hukukunun uluslarüstü niteliği ve doğrudan etki doğurması gibi temel prensipleri de incelenmektedir

Anahtar Kelimeler

BROWLIE, Ian. (2003): Principles of Public International Law, Oxford, 6th ed.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2006
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2006


Makalenin Yazarları
Pınar BAKLACI
Esen AKINTÜRK