Cilt: 1 Sayı : 1
Bankacılık Sektöründeki Desteklerin Girişimcilik Ekosisteminde Karşılaştırılması
Altan ÖZCAN,Pınar GÖKTAŞ

1.4K 129

Öz Girişimciliğin geliştirilmesi için en önemli husus sağlıklı bir girişimcilik ekosisteminin kurulmasıdır. Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin sağlıklı olarak kurulabilmesinin formülü devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının aynı amaçta birleşmesine ve birbirlerine destek olmalarına dayanmaktadır. Girişimciliğin güçlenmesi ve yaygınlaşması, sağlam bir ekosistemin varlığıyla mümkündür. Girişimciliğin yaygın olduğu ülkeler incelendiğinde, girişimcilik ekosistemine verilen önem ve desteğin çokluğu bir hayli dikkat çekmektedir. Bu ülkelerdeki ekosistem tecrübesi, know-how hızlıca paylaşılıp, faydaya dönüşmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin henüz yeni şekilleniyor olması ve ekosistemin sağlıklı bir biçimde büyümesi için özel sektörün sunacağı katkı büyük önem taşımaktadır.   Hazırlanan bu çalışmanın literatür kısmında girişimciliğin tanımı, önemi, fonksiyonları ve ülkemizdeki durumu üzerinde durulmuştur. Girişimcilik ekosistemi kavramı ele alınmış, ekosistemin unsurları ve önemi belirtilmiştir. Türk Ekonomi Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın girişimcilere sunduğu destekler incelenmiş, özel ve kamu bankacılığı faaliyetleri yürüten sekiz farklı kurumun girişimcilik destekleri bakımından Swot analizi yönetimi ile güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler incelenmiştir. Sonuç bölümünde desteklerin karşılaştırmaları yapılarak çalışma tamamlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Ekosistemi, Girişimcilik Destekleri, Bankacılık

Kaynakça

Audretsch, D.B. (2003), Entrepreneurship: A Survey of The Lirature, Entreprise Directorate General European Commission, Entreprise Papers, No.14.
Altan ÖZCAN,Pınar GÖKTAŞ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.