Yıl 2016, Cilt: 26 Sayı : 4 Sayfalar 0 - 0 2016-11-08
KONJENİTAL SÜT KANİN EKSİKLİĞİ: İKİ OLGU SUNUMU
Fatma KOÇOĞLU,Ahmet Ercan ŞEKERCİ,E. Murat CANGER
21 261

Öz Hipodonti, 1'den 6'ya kadar olan diş eksikliği (3.molar dişler hariç) şeklinde tanımlanır. Bir diş oral kavitede sürmemişse ve radyografta görünmüyorsa konjenital eksik olarak kabul edilir. Konjenital diş eksiklikleri, çevresel ve genetik birçok etiyolojik faktöre bağlı olabilir. Hipodonti kalıtımsal bir geçmiş olmadan da oluşabilir. Bu sunumunda 6 yaşında, sağlıklı, erkek hastanın maksiller sağ süt kanin dişinin ve 4 yaşında, sağlıklı, erkek hastanın mandibular sağ süt kanin dişinin konjenital eksikliğini içeren olgular sunulmaktadır.Anahtar kelimeler: Konjenital diş eksikliği, hipodonti, panoramik radyograf, diş anomalisi CONGENITALLY MISSING DECIDIOUS CANINE: REPORTS OF TWO CASESABSTRACT Hypodontia is defined as absence of one to six teeth (excluding the third molars).A tooth is accepted to be congenitally missing if it has not erupted in the oral cavity and is not visible in a radiograph. Congenitally teeth loss can be related to genetic and other environmental factors. Hypodontia may also occur with no hereditary history. In this report, it is presented two cases of hypodontia including absence of right upper decidious teeth of a 6-year-old and lower decidious teeth of a 4-year-old, healty male patients.Keywords: Congenitally missing teeth, hypodontia, panoramic radiograph, dental

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 8 Kasım 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Kasım 2016


Makalenin Yazarları
Fatma KOÇOĞLU
Ahmet Ercan ŞEKERCİ
E. Murat CANGER