Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 105 - 125 2013-09-01
The Importance of the Sulfur Metabolism in Heavy Metal Tolerance
Ağır Metal Toleransında Kükürt Metabolizmasının Önemi
Hakan TERZİ,Mustafa YILDIZ
7 261

The contamination of the environment by heavy metals has become a major threat to plants. Sulfur is an essential plant nutrient and is metabolized into molecules that protect plants against environmental stresses. Heavy metals and sulfur homeostasis appear to be linked in plants and heavy metal lead to increases of both sulfate uptake and enhances the synthesis of enzymes that are involved in sulfur assimilation. Sulfur assimilation and production of sulfur-containing compounds are crucial for the survival of plants under heavy metal stress. However, one of the approaches employed for the decontamination of environment includes identification and overexpression of genes involved in the sulfur uptake and assimilation. The improvement of transgenic plants with enhanced sulfur assimilation capacity and sulfur-containing compounds synthesis provides new opportunities for phytoremediation. In this review, the effect of heavy metals sulfur metabolism and the roles of sulfur assimilation and the sulfur containing compounds in heavy metal tolerance in plants were discussed
Çevrenin ağır metaller ile kontaminasyonu bitkiler için önemli bir tehdit haline gelmiştir. Kükürt bitki beslenmesi için gereklidir ve çevresel streslere karşı bitkileri koruyan moleküllere metabolize olmaktadır. Bitkilerde ağır metaller ve kükürt homeostazisi birbiriyle ilişkilidir ve ağır metaller hem sülfat alınımı hem de kükürt özümlemesinde fonksiyon gören enzimlerin sentezinde artışa neden olmaktadır. Kükürt özümlemesi ve kükürt içeren bileşiklerin sentezi ağır metal stresi altındaki bitkilerde hayatta kalma için oldukça önemlidir. Bununla birlikte, çevrenin dekontaminasyonu için kullanılan yaklaşımlardan biri kükürt alınımı ve özümlenmesi ile ilişkili genlerin teşhisi ve aşırı ekspresyonudur. Arttırılmış kükürt özümleme kapasitesi ve kükürt içeren bileşiklerin sentezine sahip transgenik bitkilerin geliştirilmesi fitoremediasyon için yeni olanaklar sağlamaktadır. Bu derlemede, ağır metallerin kükürt metabolizması üzerine olan etkileri ve bitkilerin ağır metal toleransında kükürt özümlemesi ve kükürt içeren bileşiklerin rolleri tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2013


Makalenin Yazarları
Hakan TERZİ
Mustafa YILDIZ