Cilt: 4 Sayı : 1
Ütopik Sosyalizmde Yönetim Anlayışı
Administrative Thought In Utopian Socialism
Harun BİÇAKCI

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Avcı, M. (2006). Tommaso Campanella ve Thomas More’un Ütopyalarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum
Harun BİÇAKCI