Yıl 2013, Bahar Sayfalar - 2013-04-21
Political Economy of Economic Discomfort: A Time Series Analysis of Turkey, 1980-2010
Political Economy of Economic Discomfort: A Time Series Analysis of Turkey, 1980-2010
Ahmet BEŞKAYA
24 261

The aim of this study is to analyse the impacts of economic and political factors on economic discomfort by using the Turkish annual data for the period of 1980-2010. To measure economic discomfort, we use economic discomfort index (aka “misery index”) defined by Arthur M. Okun as the sum of the unemployment rate plus the annual rate of inflation. We apply for the time series analysis of cointegration and error correction model to examine the relationship between economic discomfort and economic and political factors. As far as the existing literature is considered, our estimations yield disputable results. We find the evidence that, in the short run, economic discomfort increases as income inequality and trade openness increase. However, increasing level of democracy and corruption decreases economic discomfort in the short run. On the other hand, in the long run, all political factors under consideration, except for corruption are positively associated with economic discomfort. Economic (control) variables, namely, GDP growth and interest rate affect positively the economic discomfort both in the long run and in the short run except for interest rate having adverse impact on economic discomfort only in the short run.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 1980-2010 dönemi yıllık datasını kullanarak ekonomik ve politik faktörlerin ekonomik hoşnutsuzluk üzerine etkilerini incelemektir. Ekonomik hoşnutsuzluğu ölçmek için, Arthur M Okun tarafından işsizlik oranı ve yıllık enflasyon oran olarak tanımlanan ekonomik ekonomik hoşnutsuzluk endeksi (diğer adıyla sefalet endeksi) kullanılmıştır. Ekonomik ve politik faktörlerle ekonomik hoşnutsuzluk arasındaki ilişkiyi incelemek için zaman serileri analizinin eşbütünleşme ve hata düzeltme modeli uygulanmış ve var olan literatür göz önüne alındığında tartışmalı sonuçlar bulunmuştur. Sonuçlara göre, kısa dönemde gelir eşitsizliği ve dışa açıklık artarken ekonomik hoşnutsuzluk da artmaktadır. Ancak democracy ve yolsuzluğun artan düzeyi kısa dönemde ekonomik hoşnutsuzluğu azaltmaktadır. Öte yandan, uzun dönemde incelenen tüm politik faktörler (yolsuzluk hariç) ekonomik hoşnutsuzlukla pozitif yönlü ilişkilidir. Ekonomik (kontrol) değişkenler, GSYİH büyümesi ve faiz oranı, hem kısa hem uzun dönemde (kısa dönemde ters yönlü etkiye sahip olan faiz oranı hariç) ekonomik hoşnutsuzluğu pozitif yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Nisan 2013


Makalenin Yazarları
Ahmet BEŞKAYA