Yıl 2016, Cilt: 30 Sayı : 1 Sayfalar 127 - 138 2016-07-01
Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon Durumu
Erhan Duran,Halil Ünal
10 261

Öz Araştırmanın amacı, Bursa iline bağlı Orhangazi ve Gemlik ilçelerindeki zeytin üreticilerininmekanizasyon düzeyini belirlemektir. Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde zeytin tarımı yapılan 16köyden seçilen toplam 150 işletmede anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması ile yöredekiüreticilerin genel sosyal yapıları, arazi varlıkları, traktör-tarım alet ve makina varlıkları incelenerekmekanizasyon kriterleri belirlenmiştir. Zeytin üretiminde toprak işlemeden hasada kadar tüm tarımsalişlemlerdeki mekanizasyon uygulamaları incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda yöredekiişletmelerin mekanizasyon düzeyine ilişkin olarak; ortalama arazi büyüklüğü 10-15 da, ağaç varlıkları400-600 adet, ortalama işletme başına 0.82 adet traktör, traktör başına düşen ekipman sayısı 4.76adet/traktör olarak saptanmıştır. Yöredeki işletmelere ait bu sonuçlar özellikle bölgede yapılmış dahaönceki çalışmalara göre kıyaslandığında mekanizasyon düzeyinde bir artış söz konusudur. Özelliklealet-makina varlığına bakıldığında, artış gözükmesine karşın, tüm tarımsal işlemlere orantılı birşekilde dağılmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte toprak işleme aletlerinde bir yoğunlaşma sözkonusu iken buna karşın zeytin tarımının en fazla iş gücü gerektiren özellikle bakım ve hasatişlemlerinde alet ve makinaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir

Anahtar Kelimeler

Orhangazi, Gemlik, zeytin üretimi, mekanizasyon düzeyi, toprak işleme, gübreleme
Anonim 2014. 2013 Yılı Bursa ili tarımsal yatırım rehberi. T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi. http://www.tarim.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/bursa. pdf (15.06.2014).
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
Erhan Duran
Halil Ünal