Yıl 2015, Sayfalar 0 - 0 2016-05-04
DENTİN HASSASİYETİNİN TANISI, ETYOLOJİSİ VE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: DERLEME
Samet TOSUN,Semih ÖZSEVİK
22 261

Öz Günümüzde giderek artan bir sorun olan dentin hassasiyeti dişlerin ağız ortamına açılmış dentin yüzeylerinde herhangi bir dental defekt veya başka bir patoloji olmaksızın, kimyasal, dokunma ya da ozmotik uyaranlar sonucu kısa süreli, keskin bir ağrı ile karakterize klinik bir durumdur. Çok sayıda hasta ısı, dokunma, tatlı ya da ekşi gibi uyarılara karşı hassasiyet duyduklarında ağrılarına çare bulmak amacıyla diş hekimlerine başvurmaktadırlar. Genel olarak dentin hassasiyetinin tedavisinde hassasiyet giderici ajanların etkisini göstermesinde kabul gören iki mekanizma bulunmaktadır. Dentin tübüllerinin tıkanarak sıvı hareketinin bloklanması ve duyu sinirlerinin duyarlılığının azaltılarak uyarana karşı gelişen cevabın değiştirilmesi veya azaltılmasıdır. Bu amaçlara uygun olarak farklı fiziksel ve kimyasal ajanların kullanımı ve farklı tedavi stratejileri gündeme gelmektedir. Bu derlemede, dentin hassasiyetinin etyolojisi ve tedavi yöntemlerindeki güncel yaklaşımlar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.Anahtar Kelimeler Dentin hassasiyeti, etyoloji, desensitize edici ajanlar, lazerDIAGNOSIS, ETIOLOGY AND CURRENT MANAGEMENT OF DENTIN HYPERSENSITIVITY: A LITERATURE REVIEWABSTRACT Dentin hypersensitivity is a clinical condition characterized by short, sharp pain arising from exposed dentin in response to stimuli-typically thermal, evaporative, tactile, osmotic, or chemical which is a problem in today's increasingly, cannot be attributed to any other dental defect or pathology. Patients having sensitivity of heat, touch, sweet or sour prefer to go to a dentist to get over the pain. Generally, there are two mechanisms which are accepted as the corrector of sensitivity in dentin hypersensitivity treatment:  blockage of fluid movement due to the congestion of dentinal tubules and modification or reduction of the response to the stimulus by decreasing sensitivity of the sensory nerves. For this purpose, utilisation of different physical and chemical agents as well as other treatment strategies have been investigated. In this review, current approaches in dentin hypersensitivity is aimed to give information about the and treatment methods.Key words: Dentin hypersensitivity, etiology, desensitizing agents, laser 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Mayıs 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Mayıs 2016


Makalenin Yazarları
Samet TOSUN
Semih ÖZSEVİK