TÜRKİYE’DE KAMU AÇIKLARI VE ARTIŞ SEBEPLERİ
OSMAN DEMİR
28 261

Öz trenTürkiye’de kamu açıkları, 1980-2000 döneminde, büyük ölçüde konsolide bütçe ve KİT açıklarından oluşmuş ve dalgalı bir şekilde artmıştır. Transfer harcamaları artışı, popülist politikalar, savurganlık ve yolsuzluklar, güçlü devlet anlayışı, yüksek savunma harcamaları ve Wagner Yasası kamu harcamalarını hızla artırırken; vergileme sorunları, vergiye karşı direnme, kayıtdışı ekonomi, denetim eksikliği, kamudaki düşük teşvik, gizli işsizlik ve ücret dengesizlikleri yüzünden kamu gelirleri daha yavaş artmıştır. Türkiye’de uzun vadeli ekonomik istikrar açısından, öncelikle kamu finansman dengesinin sağlanması gerekmektedir. Aksi halde, piyasa sisteminden uzaklaşarak devletçi, korumacı politikalara yönelmek uzun dönemde ülkenin yararına olmayacaktır.In Turkey, the public deficits during 1980-2000 period have mainly composed the consolidated budget and the State Economic Enterprises (SEE’s) deficits, and have risen fluctuating. While increasing of transfer expenditures, populism, extravagancy and corruption, statism, high defense expenditures, and the Wagner’s Law have been risen the public expenditures; public incomes have slowly risen because of taxation problems, resistance to tax, non-recorded economy, incomplete control, weak incentives, hidden unemployment and wage inequalities in the public sector. In order to ensure the long-run economic stability in Turkey, the public finance must be balanced in the first place. Otherwise, to keep away from the market system and to take pro-state actions by protectionist policies will eventually results in Turkey’s disadvantages in the long period.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
OSMAN DEMİR