Cilt: 12 Sayı : 2
Yöneticilerde Sürdürülebilirlik Algısı ve Firma Uygulamalarına Yönelik Değerlendirme
Burcu MUCAN,Aydın KAYABAŞI,Canan MADRAN

1.4K 129

Öz Sanayi devrimi sonrası sınırsız büyüme üzerine kurgulanan üretim ve tüketim modelleri, işletmelerin doğaya, iklime ve sosyal sistemlere sınırsız zarar vermeleri ile sonuçlanmıştır. Sorumsuz kaynak kullanımının ve yarattığı olumsuz çevresel etkilerin işletmelerin ekonomik performanslarını olumsuz şekilde etkileyebileceği 20.YY’a kadar pek düşünülmemişti. Bu süre içerisinde işletmeler topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarını unutarak kontrolsüz bir büyüme sergilemişlerdir. Günümüzde sürdürülebilirlik, kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için giderek önemli konulardan birisi halini almış fakat halen anlaşılması zor bir kavram olarak yerini korumuştur. Bu çalışmada, sürdürülebilirliğin önemli konularının başında gelen çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde, işletmeyöneticilerinin sürdürülebilirlik algısı ve işletmelerce gerçekleştirilen sürdürülebilirlik uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, iletişim sektöründe faaliyette bulunan ve önemli bir konumda olan “Turkcell” şirketinde görev yapan, stratejileri belirleyen ve uygulamasını takip eden üst düzey yöneticilerle bir vaka çalışması gerçekleştirilmiştir.Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirliğin boyutları, Vaka analizi, Nvivo
Anahtar Kelimeler: Yöneticilerde Sürdürülebilirlik Algısı ve Firma Uygulamalarına Yönelik Değerlendirme

Kaynakça

...
Burcu MUCAN,Aydın KAYABAŞI,Canan MADRAN