Yıl 2018, Cilt: 73 Sayı : 1 Sayfalar 245 - 268 2018-03-26
Türkiye'deki Akademik Teşvik Çalışmalarının Akademik Personelin Motivasyonu Üzerine Etkisi
Ahmet Güven,Çetin Kaplan,Yavuz Acungil
7 261

Öz Akademisyenlerin özlük haklarını düzenlemek ve akademik çalışma yapmalarını teşvik etmekamacıyla 2014 yılında, 6564 Sayılı Yasa çıkarılmıştır. İlgili yasa ile akademisyenlerin maaşlarındaki artış Aralık ayında hesaplarına yansır iken akademik çalışmalara yönelik teşvikin 2015 yılından itibarenakademisyenleri etkileyeceği kabul edilmiştir. Ortaya konan düzenlemenin akademisyenlerin özlük haklarınıiyileştirerek akademisyenlerin çalışmaları üzerinde onları olumlu yönde motive ederek başarılarını artırmayıamaç edindiği görülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan çalışmayla Türkiye’de vakıf ve kamu üniversitelerindegörev yapan akademik personelin bu düşünce ile ilgili algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmadaöncelikle motivasyon olgusu ve üniversitelerde görev yapan akademik personelin motivasyonları üzerindekietkenler ve 6564 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unakademisyenlerin motivasyonlarına etkisi konusu incelenmiştir. Ardından Türkiye’de vakıf üniversitesi vekamu üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin akademik teşvikle ilgili algılarını tespit etmeye yönelik biralan araştırmasına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler

Motivasyon, Akademik TeĢvik, Akademisyenler, 6564 Sayılı Yasa
Referans 1
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 26 Mart 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5073-6345Yazar: Ahmet Güven

Orcid : 0000-0002-6787-9684Yazar: Çetin Kaplan

Orcid : 0000-0003-0794-0225Yazar: Yavuz Acungil

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2018


Makalenin Yazarları
Ahmet Güven
Çetin Kaplan
Yavuz Acungil