Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 15 - 27 2013-06-01
Use of thermal imaging and spectral data to detect water stress in green bean
Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı
Gökhan Çamoğlu,Levent Genç
11 261

It is important to detect water stress before physiological activities of plants permanently change. Otherwise production might decrease dramatically. Many researches showed that thermal imaging or spectral data, collected from plant leaves or canopy, have potential to determine plant water stress. In this study, our objective was to determine water stress on green beans (Phaseolus vulgaris L. cv. Gina) using both thermal imaging technique and spectral reflectance data. In order to determine water stress of green bean, experiment were formed with four irrigation levels (100% of the water consumed (I–100), 75% (I–75), 50% (I–50), and 25% (I–25). Thermal images and spectral data were collect using infrared thermal camera and spectro–radiometer respectively. It was found that the total amount of irrigation and seasonal evapotranspiration were found between 232–681 mm and 379–804 mm, respectively. According to the classification and regression tree analysis, it was found that water stress could be better explained by thermal indices especially in I-100 level. In this study, It was concluded that there are several indices calculated both from thermal images (crop water stress indices calculated empirically (CWSIe) and based on reference surface (CWSIa)) and spectral data (Structural Independent Pigment Index (SIPI) and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)), could be used to determine the green beans water stress levels
Bitkilerin fizyolojik aktivitelerindeki değişim kalıcı hale gelmeden önce su stresini belirlemek önemlidir. Bunun sonucunda ciddi oranda verim kaybı yaşanabilir. Birçok araştırmacı, bitki taç ve yapraklarından toplanan termal ve spektral verilerin bitki su stresinin belirlenmesinde kullanılabilecek potansiyel araçlar olduğunu vurgulamışlardır. Çalışmanın amacı, taze fasulye (Phaseolus vulgaris L. cv. Gina) bitkisinde, spektral yansıma verilerini ve termal görüntüleme tekniğini kullanarak su stresinin belirlenmesidir. Bu amaçla, dört farklı sulama konusu (tüketilen suyun %100’ü (kontrol), %75’i, %50’si ve %25’i) oluşturulmuştur.Araştırmada, termal görüntüler kızılötesi termal kamerayla, spektral veriler ise spektroradyometreyle elde edilmiştir.Çalışma sonucunda, konulara uygulanan toplam sulama suyu miktarları 232–681 mm ve elde edilen mevsimlik bitki su tüketimi değerleri 379–804 mm arasında bulunmuştur. Sınıflandırma ve regresyon ağacı analizlerine göre, su stresinin özellikle I–100 seviyesinde termal indeksler ile daha iyi açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, spektral indekslerden Yapısal Bağımsız Pigment İndeksi (SIPI) ve Normalize Edilmiş Vejetatif Değişim İndeksinin (NDVI), termal indekslerden de amprik esasa dayalı hesaplanan bitki su stresi indeksi (CWSIe) ve yapay referans yüzeylere göre hesaplanan bitki su stresi indeksinin (CWSIa) taze fasulyede su stresinin belirlenmesinde kullanılmaları önerilebilir

Anahtar Kelimeler

Akkuzu, E., Camoglu, G., Kaya, U., 2010. Diurnal Variation of canopy temperature differences and leaf water potential of field-grown olive trees (Olea europaea l. Cv. Memecik). Philippine Agricultural Scientist, 93 (4): 399–405.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
Gökhan Çamoğlu
Levent Genç