Yıl 2014, Cilt: 5 Sayı : 10 Sayfalar 55 - 75 2016-08-04
COMPARATIVE ANALYSIS ON WOMEN EMPLOYMENT IN TURKEY AND EUROPEAN UNION
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE KADIN İSTİHDAMININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
Tuğba Güner,Yurdanur Ural Uslan,Özal Çiçek
23 261

Women are supposed to maintain multiple tasks simultaneously like being a housewife, a business woman or a mother as pursuant to the social roles assigned to them. That women shall not suffer from discrimination in labor force market is highly affiliated with the policies that the government shall pursue. The European Union member countries stand up for the women to have babies despite the harsh conditions and ensure a balance between business life, private life and home life so that they can undertake the responsibility of taking care of their parents as well as relatives. The common idea in Turkey is that the women employment is insufficient and that the existing measures are to be strengthened. In this study, Turkey and EU member countries shall be compared and contrasted with regards to women employment and the data obtained from the data delivery services shall be used in the evaluation of the findings.
Kadınlar kendilerine toplumsal açıdan biçilen roller gereği hem ev hanımı, hem iş kadını aynı anda da annelik görevlerini bir arada yerine getirmek zorunda kalabilmektedir. Bu noktada kadınların ayrımcılık yaşamaması devletin izleyeceği politikalara bağlıdır. AB ülkelerinde zor şartlar altında ezilmeden herkesin çocuk sahibi olabilmesini veya anne, babalarının ya da akrabalarının bakımlarını üstlenebilmesi için iş hayatı, özel hayat ve aile hayatı arasında daha iyi bir denge kurulmasını desteklenmektedir. Türkiye’de ise genel görüş kadın istihdamının yetersiz olduğu bu noktada varolan önlemlerin arttırılması gerektiği yönündedir. Çalışmada kadın istihdamı açısından Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri değerlendirilecek; değerlendirmelerde veri dağıtım sitelerinden elde edilen veriler kullanılacaktır

Anahtar Kelimeler

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, (2012) Türkiye’de Kadının Durumu ,Http://Www.Kadininstatusu.Gov.Tr/Upload/Kadininstatusu.Gov.Tr/ Mce/2012/Trde_Kadinin_Durumu_2012_Ekim.Pdf?P=1, E.T.:13.04.2014.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Ağustos 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Ağustos 2016


Makalenin Yazarları
Tuğba Güner
Yurdanur Ural Uslan
Özal Çiçek