Yıl 2019, Sayı : 83 Sayfalar 111 - 130 2019-07-01
Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Teknoloji Şirketleri Üzerine Etkisi: BİST’ de Ampirik Bir Uygulama
Gülsün İŞSEVEROĞLU,Cuma ERCAN
17 261

Öz Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul'da (BIST TÜM-100) faaliyet gösteren 15 teknoloji şirketinin 2008-2017 yılarını kapsayan on yıllık mali tablolarından hareketle entelektüel sermaye unsurlarının karlılık ve verimlilik üzerindeki katma değer etkinliğini araştırmaktır. Bu amaçla 15 teknoloji firmasının entelektüel sermaye etkinliği entelektüel katma değer katsayısı yöntemi kullanılarak ölçülmüştür.Teknoloji şirketlerinin entelektüel sermaye etkinliği yıllarca süren çalışmalara dayanmaktadır. Bu nedenle on yıllık mali tablo verileri Panel veri teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Modelde kullanılacak olan serilerin “birim kök testleri” yapılmış, serilerin durağan olup olmadığı incelenmiş, serilerin durağan olduğu belirlendikten sonra regresyon modelleri elde edilmiştir. Entelektüel sermaye bileşenlerinin etkinliği ile finansal performans ölçütleri olan karlılık ve verimlilik arasındaki ilişkiler ölçülmüştür. Analiz sonucunda elde edilen modellerde, insan sermayesi etkinliğinin karlılık üzerinde önemli katkısı olduğu ancak verimlilik üzerindeki katkısının düşük olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Entelektüel Sermaye, Panel Veri Analizi, Entelektüel Katma Değer Katsayısı (VAIC) Yöntemi, Teknoloji Şirketleri, Borsa İstanbul (BİST)
Abdulsalam, Fayez – Al-Qaheri,Hameed - Al-khayyat,Ridha (2011), “The Intellectual Capital Performance of Kuwaiti Banks: An Application of VAICTM1 Model”,Journal of Scientific Research, 3(1), Vol.3 No.1, pp.88-96.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5942-1278Yazar: Gülsün İŞSEVEROĞLU Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU

Orcid : 0000-0001-7440-740XYazar: Cuma ERCAN Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2019


Makalenin Yazarları
Gülsün İŞSEVEROĞLU
Cuma ERCAN