Yıl 2018, Cilt: 16 Sayı : 59 Sayfalar 47 - 57 2018-07-01
BOBİ FRS Kapsamında “Stoklar”
Yakup SELVİ,Melis ERCAN
22 261

Öz Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından, 56 sıra numaralı “Büyük ve Orta Boy İşletmelerİçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında Tebliğ”, 29 Temmuz 2017 tarih ve 30318 (Mükerrer) sayılı ResmîGazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğ 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzereyürürlüğe girmiştir. BOBİ FRS’nin “Bölüm 6 Stoklar” bölümü stoklara ilişkin muhasebe ilkelerini düzenlemektedir. Buçalışmada, “Bölüm 6 Stoklar” bölümünde yer alan stoklara ilişkin muhasebe ilkeleri “TMS-2 Stoklar Standardı” ve “VUKhükümleri” ile karşılaştırmalı olarak analiz edilip yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Stoklar, BOBİ FRS, TMS-2
213 Numaralı Vergi Usul Kanunu, 10703-10705 Sayı ve 10.1.1961 Tarihli Resmi Gazete.238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 22218 No ve 02/03/1995 Tarihli Resmi Gazete.KGK, “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No:56),Resmî Gazete, 29 Temmuz 2017 Cumartesi, Sayı 30138 (Mükerrer).KGK, “TMS 2 Stoklar”. http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2016/TMS/TMS2.pdfKGK (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Ankara.Selvi, Y. (2009). “TMS 2 STOKLAR”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Açıklamalarve Uygulamalar, 2. Baskı, ISMMMO Yayın No:99, s.89-109.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2018


Makalenin Yazarları
Yakup SELVİ
Melis ERCAN