Yıl 2000, Sayı : 001 Sayfalar 167 - 178 2000-01-15
TUNÇBiLEK TERMiK SANTRALI UÇUCU KULUNDEN METALLERiN LİÇ EDiLEBiLiRLiGi VE Ni KAZANIMI
Haldun KURAMA
7 261

Öz Bu caltsmada, yanma islemi strasinda elektrostatik filtrelerdetoplanan Tuncbilek termik santralt ucucu kulu icerisindeki metaliyonlarintn (Ni, Cd, Mn) potansiyel hareketliliginin belirlenmesiamaclanmtstir. Caltsmantn ilk bolumunde farklt pH degerlerinde gerceklestirilenkolon lici deneyleri sonunda, pli'taki azalmanin ucucukulden metal iyonlartrun cozundurulmesinde etkili oldugu tespit edilmistir.Ni ve Cd, cozundurme isleminin ilk 20 dakikast icerisinde htzltbir sekilde katt partikulden uzaklasirken, matriks elementi olan Mnicin cozunme htzt daha yavasttr. Caltsmantn ikinci ktsminda kulpartikul icerisinde farkli kimyasal bilesimlerde bulunan Ni'in kazantmticin uc fir; yontemi uygulanmtsttr. Lie testleri sonrasi Ni %72 ral1~dtmanla kati partikulden cozeltiye gecirilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Tunçbilek Termik Santrali, uçucu kül, liç, Ni kazanımı
Austin, D.E., Newland, L.W., 1985, Time -resolving leaching of cadmium andmanganese from lignite and incinerator fly ash: Chemosphere. 14, No.1,4 I-51.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2000
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2000


Makalenin Yazarları
Haldun KURAMA