Yıl 2010, Cilt: 19 Sayı : 1 Sayfalar 51 - 59 2010-03-01
Is There an Effect of Sexuality on the Morphological Characteristics of Papillae Filiformes in Mice?
FARELERDE PAPILLAE FILIFORMES’İN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE CİNSİYETİN ETKİSİ VAR MIDIR?
Mehmet KILINÇ,Serkan ERDOĞAN,Hakan SAĞSÖZ,M. Aydın KETANİ
19 261

This study is aimed to demonstrate the morphometric and light microscopic characteristics of filiform papillae and to realize the whether or not gender has an effect on these characteristics. In this study; a total of 10 mice, 5 male and 5 female were used as material. The tongues were removed totally and fixed in 10 % formaldehyde solution and then embedded following routine histological process. The slides which were cut at 5 μm thickness were stained for Crossmann’s modified triple stain in order to determine the general structure. It was observed that the filiform papillae on the dorsal surface of the tongue from apex to caudal part were turned towards caudally. Furthermore, multiple filaments (secondary papillae) of some carnivore tongues were not observed in mice. Avarage lenghts of filiform papillae were 50,2±2,86 μm in the anterior part, 96,8±9,90 μm in the middle part, 130,4±3,84 μm in the posterior part of the tongue in female mice and 51,8±2,68 μm in the anterior part, 94,0±6,74 μm in the middle part, 125,8±3,42 μm in the posterior part of the tongue in male mice. The filiform papillae measurements of all parts of the tongue, when compared between males and females statistically, posterior parts of the tongue were found to be significantly higher in the males than in the females (P<0,05). The differences between all parts of the tongue in terms of filiform papillae measurements were determined to be significant when compared in each group (P<0,05). In conclusion, it was determined that the morphological characteristics of filiform papillae do not have a significant difference according to sexuality, but have a differences according to localization on the tongue
Bu çalışma farelerde papilla filiformis’lerin ışık mikroskobik ve morfometrik özelliklerini ortaya koymak ve bu özellikler üzerinde cinsiyetin etkisi olup olmadığını anlamak amacıyla yapıldı. Bunun için beş erkek ve beş dişi olmak üzere toplam 10 adet fare kullanıldı. Total olarak çıkarılan diller; %10’luk formaldehit solusyonunda tespit edildikten sonra rutin histolojik işlemleri takiben parafine bloklandı. Bloklardan 5 μm kalınlığında kesitler alınarak genel yapıyı göstermek amacıyla Crossmann’s modifiye triple boyası uygulandı. Dilin apeksinden kavdaline kadar dorsal yüzeyde yerleşen papilla filiformis’lerin sivri uçlarının kavdale yönelmiş olduğu belirlendi. Papilla’ların anterior yüzeylerinde keratin tabakasının posterior yüzeyindekinden daha kalın olduğu gözlendi. Ayrıca farelerde, bazı etçillerde bulunan multiple filamentler (sekonder papilla) gözlenmedi. Papilla filiformis’lerin ortalama uzunluğunun dişilerde; dilin ön kısmında 50,2±2,86 μm, orta kısmında 96,8±9,90 μm, arka kısmında 130,4±3,84 μm, erkeklerde ise dilin ön kısmında 51,8±2,68 μm, orta kısmında 94,0±6,74 μm, arka kısmında 125,8±3,42 μm olduğu saptandı. Dilin her üç bölümüne ait papilla filiformis’lerin uzunluk ölçümleri dişi ve karşılaştırıldığında dilin arka bölümleri arasındaki farklılığın önemli olduğu belirlendi (P<0,05). Her iki grupta dilin ön, orta ve arka bölümleri kendi içinde kıyaslandığında papilla filiformis’lerin uzunlukları bakımından her üç bölüm arasındaki farklılığın önemli olduğu saptandı (P<0,05). Sonuç olarak papilla’ların morfolojik özelliklerinin cinsiyetler arasında önemli farklılık taşımadığı, ancak papilla’ların dil üzerindeki yerleşimlerine göre farklı oldukları tespit edildi

Anahtar Kelimeler

Tadjalli M, Pazhoomand R. Tongue papillae in lambs: a scanning electron microscopic study. Small Rum Res 2004; 54: 157–164.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2010


Makalenin Yazarları
Mehmet KILINÇ
Serkan ERDOĞAN
Hakan SAĞSÖZ
M. Aydın KETANİ