Yıl 2006, Cilt: 9 Sayı : 16 Sayfalar 59 - 86 2006-12-01
PROFESSIONAL ETHICS AND EFFECTS OF PROFESSIONAL ETHICS ON BUSİNESS LIFE
MESLEK ETİĞİ VE MESLEK ETİĞİNİN MESLEK YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Burcu İŞGÜDEN,Adem ÇABUK
14 261

Anahtar Kelimeler

Akay, Hüseyin (2002). “Muhasebe Mesleğinde Etik”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Hakemli Dergisi Öneri, C: 5, 8 (17), 77-92. Akdoğan, Habib (2003). Muhasebe Meslek Etiğinin Kamunun Ayd nlat lmas ndaki Önemine Meslek Mensuplarının Yaklaşımları, ı ı Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınlar , No: 783. ı
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2006
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2006


Makalenin Yazarları
Burcu İŞGÜDEN
Adem ÇABUK