Yıl 2015, Sayı : 362 Sayfalar 28 - 33 2015-12-15
Bazı Tritikale Çeşitlerinde Farklı Jips Dozlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkileri
Kamil KARA
8 261

Öz Bu araştırma, üç tritikale çeşidi (Karma 2000, Melez 2001,Presto)’nde üç jips dozu (v0, 25 kg.da-1, 50 kg.da-1 ) ’nun bazıverim ve verim öğeleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla2003-04, 2004-05 üretim sezonunda Ankara U???? niversitesiZiraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği’nde tesadüfbloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üçtekerrürlü olarak kurulmuştur. Çeşitler ana parsellere,uygulamalar alt parsellere yerleştirilmiştir. Araştırmada; bitkiboyu, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane verimi,bin tane ağ., hasat indeksi, birim alan tane verimi ve proteinoranı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, birinci yılKarma 2000 çeşidinde 391.8-573.9 kg.da-1, Melez2001çeşidinde 484.7-573.9 kg.da-1 ve Presto çeşidinde 391.8-593.9 kg.da-1 arasında değişen tane verimleri elde edilirken,ikinci yıl bu değerler sırasıyla 649.0-716.9 kg.da-1 , 654.8-710.7 kg.da-1 , 628.8-693.2 kg.da-1 arasında gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler

tritikale, jips, doz, verim
1-Bağcı, S.A., E. Tulukçu, S. Çeri ve H. Ekiz. 1999. Tritikale: insan vehayvan beslenmesi için geliştirilmiş alternatif bir bitki. OrtaAnadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm YollarıSempozyumu: 126-132,8-11 Haziran 1999, Konya.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2015


Makalenin Yazarları
Kamil KARA