Yıl 2011, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 15 - 21 2011-06-01
Threonine Requirement of Female Broilers from 22 to 42 days of Age
22-42 Günlük Yaştaki Dişi Etlik Piliçlerin Treonin Gereksinmesi
Tugay AYAŞAN,Ferda OKAN
9 261

Threonine is considered to be the third limiting amino acid for broilers. The aim of this study was to determine the threonine requirement of female broilers from 22 to 42 days of age. Seventy five, one-day of age female broiler chicks (Ross 308) were divided into five dietary treatment groups of similar mean weight, comprising 15 birds each, individually. They were fed a basal starter diet containing 23% CP, 3200 ME kcal/kg, 0.91% threonine and 1.10% lysine (Lys) during the first 3 weeks. At the end of the first feeding period, the broilers were randomly assigned to five dietary treatment groups receiving 0.70 (control diet), 0.75, 0.80, 0.85 and 0.90% of threonine. During the feeding period, growth performance parameters, body weight gain, feed intake and feed conversion ratio were determined. The results obtained in the experiment showed that the group receiving 0.75% threonine attained the best performance. The results of our investigation also showed that the highest body weight gain occurred at 0.75% threonine; the tendency in better feed conversion ratio in the group receiving 0.80% threonine for female broilers. Our results suggest that the current NRC (1994), recommendation of 0.74% threonine for 21 to 42 days old broilers is adequate to support relative growth performance.
Treonin, düşük proteinli mısır-soya küspesine dayalı yemlerle beslenen broilerlerde 3. sınırlayıcı aminoasit olarak düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı 22-42 günlük yaştaki dişi etlik piliçlerin treonin ihtiyacını tespit etmektir. 1 günlük yaştaki 75 dişi civciv, ortalama canlı ağırlıkları birbirine benzer olacak şekilde her birinde 15 civciv (bireysel kafeslerde) olan 5 muamele grubuna ayrılmıştır. Etlik civcivler ilk 3 hafta yapısında %23 ham protein, 3200 kcal/kg ME, %0.91 treonin ve %1.10 lysin içeren başlangıç yemiyle beslenmişlerdir. Birinci besleme periyodu sonunda broilerler %0.70 (kontrol yemi), %0.75, 0.80, 0.85 ve %0.90 treonin içeren karma yem gruplarına ayrılmıştır. Deneme periyodu boyunca canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı gibi büyüme performans parametreleri tespit edilmiştir. Denemede %0.75 treonin içeren grup en iyi performansı gösterdiği saptanmıştır. Denemede ayrıca en yüksek canlı ağırlık kazancının %0.75 treonin içeren grupta olduğu, yemden yararlanma oranının ise %0.80 treonin içeren yemle beslenen gruptan elde edildiği görülmüştür. Denemede NRC (1994)’ün 21- 42 günlük yaştaki etlik piliçler için önerdiği %0.74 treonin ihtiyacının, büyüme performansını sağlamada yeterli olacağı da tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Bölüm Araştıma
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011


Makalenin Yazarları
Tugay AYAŞAN
Ferda OKAN