Yıl 2015, Cilt: 8 Sayı : 1 Sayfalar 51 - 55 2015-06-01
The Prevalance of larval stages of small liver fluke Dicrocoelium dendriticum in the first intermediate host Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata) in Afyonkarahisar district
Afyonkarahisar Yöresi’nde Birinci Ara Konak Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata)’da Küçük Karaciğer Kelebeği Dicrocoelium dendriticum’un Larval Safhalarının Yaygınlığı
Kürşat KARTAL,Mustafa KÖSE,Mustafa ESER
29 261

The aim of this study was to determine the prevalence of larval stages of Dicrocoelium dendriticum in the first intermediate host Helix lucorum which is commonly found in Afyonkarahisar district. A total of 307 snails were collected in May 2014 from pastures in Afyonkarahisar district. Each snail was anaesthetized by injection of a sterile 50 mM magnesium chlorid (MgCl2). Snails were dissected by removing their shell. The internal organs were then inspected for the presence of sporocysts and cercariae using stereo microscope. Particular attention was placed on the digestive gland and hepatopancreas.The larval stages were identified under the light microscope. The prevalence of larval stages of Dicrocoelium dendriticum in the garden snail Helix lucorum was found as %4.9 in Afyonkarahisar district. It was found that cercariae were not matured in sporocysts at the beginning of May, however it was observed that cercariae matured and started to leave sporocysts by mid-May. It was found out that Helix lucorum acts as an intermediate host to D.dendriticum in Afyonkarahisar district and cercariae leave sporocysts by mid-May.
Bu araştırma, Afyonkarahisar yöresinde sıkça rastlanılan büyük bahçe salyangozu Helix lucorum’da Dicrocoelium dendriticum larval gelişim dönemlerinin yaygınlığını ortaya koymak için yapılmıştır. Salyangozlar Mayıs 2014’de Afyonkarahisar yöresinde ruminantların otladığı meralardan toplandı. Salyangozlar, 50 mM steril magnezyum klorid (MgCl2) solusyonu enjeksiyonu ile anestezi edildikten sonra diseke edildi. Daha sonra iç organları, özellikle hepatopankreas sporokist ve serkerler yönünden stereo mikroskop yardımıyla incelendi. Bulunan larval formlar ışık mikroskobu yardımı ile identifiye edildi ve görüntülendi. Afyonkarahisar yöresinde Helix lucorum’da D. dendriticum’un larval gelişim formlarının yaygınlığı %4,9 olarak bulunmuştur. Mayıs başında sporokistlerde henüz serkerler olgunlaşmamışken, mayıs ortalarında serkerlerin olgunlaştığı ve sporokistleri terk etmeye başladıkları tespit edilmiştir. Afyonkarahisar yöresinde Helix lucorum’un D. dendriticum’a ara konak olarak hizmet ettiği, serkerlerin Mayıs ortalarından sonra sporokistleri terk ettiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Biçek K, Değer S. Tatvan Belediye mezbahasında kesilen koyun ve keçilerde karaciğer trematodlarının yaygınlığı. YYÜ Vet Fak Derg. 2005; 16(1): 41-3.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Kürşat KARTAL
Mustafa KÖSE
Mustafa ESER