Yıl 2005, Cilt: 5 Sayı : 1 Sayfalar 41 - 46 2005-05-01
REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA İÇ DENETİM VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK ORTAKLIĞI
Muhsin ÇELİK,Seçkin GÖNEN
18 261

Öz entrNowadays; the concept of globalization arose with the formation of new competitive markets, shortening of the decision making process, evolving of the consumer’s habits and the transition to the informative society caused to the companies being initiative units by having competitive advantage against their rivals. In this study, it is examined that how the strategic partnership between internal auditing and human resources management concepts influence the business’s competitive advantage besides the giving information in general interested with internal auditing and human resources managementGünümüzde; yeni rekabetçi piyasaların oluşumu, karar verme sürecinin kısalması, tüketici alışkanlıklarındaki değişim ve bilgi toplumuna geçilmesi ile birlikte ortaya çıkan küreselleşme olgusu; firmaların, rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri açısından atılımcı olmaları zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Bu çalışmada genel olarak iç denetim ve insan kaynakları yönetimi kavramları hakkında bilgiler verildikten sonra iç denetim ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik ortaklığının işletmenin rekabet üstünlüğü sağlamasındaki etkisi incelenmektedir

Anahtar Kelimeler

AKARKARASU, Nahit (2000). Halka Açık Şirketlerde İç Denetim ve Denetim Kurullarının İyileştirilmesi İçin Öneriler”, Yeterlilik Etüdü, Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2005
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2005


Makalenin Yazarları
Muhsin ÇELİK
Seçkin GÖNEN