Cilt: 1 Sayı : 1
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MESLEĞE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Fatma YILMAZ

1.4K 129

Öz Bu çalışma örgüt kültürü ile mesleki bağlılık ilişkisinin belirlenmesine yöneliktir. Çalışma Erzincan Mengücek Gazi Araştırma Hastanesinde görev yapan 134 hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hemşireler tarafından yanıtlandırılan anket formları 53 soruda meydana gelmektedir. Araştırmanın ilk kısmında örgüt kültürü ve mesleğe bağlılığa ilişkin literatür taraması yapılmış olup ardından ilgili değişkenler SPSS paket programı kullanılarak birbirleri ile ve demografik değişkenler ile ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. Son bölümünde araştırma bulguları değerlendirilerek hemşirelerin örgüt kültürünün mesleğe bağlılık üzerindeki etkilerine ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre Hemşirelerin örgüt kültürü algıları arttığında mesleğe olan bağlılıklarının da arttığı görülmektedir. Özellikle durumsal kültür ile mesleğe bağlılık arasında daha kuvvetli bir ilişki saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Hemşireler, Mesleğe Bağlılık, Örgüt kültürü

Kaynakça

AKTAŞ, H., GÜRKAN, G. Ç. (2015). “İş-Aile ve Aile-İş Çatışması ile Bireysel Performans Etkileşiminde Meslekî Bağlılığın Aracı Rolü: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 139-154.
Fatma YILMAZ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.