Yıl 2017, Cilt: 8 Sayı : 18 Sayfalar 13 - 25 2017-07-19
COMPARISON OF EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TURKEY AIRLINE TRANSPORTATION USING ENTROPY BASED COPRAS METHODS
ENTROPİ TEMELLİ COPRAS YÖNTEMİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nuri ÖMÜRBEK,Halil Furkan BALCI
15 261

Anahtar Kelimeler

Aksoy, E., Ömürbek, N. ve Karaatlı, M., (2015). “Ahp Temelli Multımoora Ve Copras Yöntemi İle Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Performans Değerlendirmesi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33 (4), 1-28.
Birincil Dil
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 19 Temmuz 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Temmuz 2017


Makalenin Yazarları
Nuri ÖMÜRBEK
Halil Furkan BALCI