Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 4 Sayfalar 287 - 293 2019-11-11
Temporomandibular eklem disfonksiyonlu bir grup hastada klinik bulguları
Gamze ULAY,Filiz NAMDAR PEKİNER
7 261

Öz Amaç: Temporomandibular eklem disfonksiyonu (TMED); temporomandibular eklemi(TME) ve eklemle ilişkili destek yapıları etkileyen kas-iskelet sistemirahatsızlığıdır. Bu çalışmanın amacı TMED’li bir grup hastada klinik bulgularındeğerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler TME ile ilgili şikâyeti nedeniyle Marmara Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi kliniğine başvuran 100hastanın klinik muayenesi ‘Tanı Kriterleri/ Temporomandibular EklemDisfonksiyonu (TK/ TMED) (International RDC- TMDConsortium) protokolü ile yapılmıştır. Hastaların demografikbilgileri, anamnez ve klinik muayene bulguları değerlendirilmiştir. Bulgular 20-64 yaş aralığındaki % 83’ü kadın, % 17’si erkek olan hastalarınyaş ortalaması 35,1± 11,3’tür. En sık saptanan şikayet hastaların 88’inde‘ağrı’, 63’ünde ‘yemek yiyememe’, 67’sinde ‘ağız açmada zorluk’, 54’ünde ‘dişsıkma’ ve 19’unda ‘eklemden ses gelmesi’ dir. Hastaların % 64’ü tekrarlayanağrı, % 22’si sürekli ağrı varlığını belirtirken %14’ünde ağrı olmadığısaptanmıştır. Ağız açma esnasında % 23 hastada düzeltilmiş deviasyon, % 32hastada sol tarafta sonlanan deviasyon, % 14 hastada sağ tarafta sonlanandeviasyon bulgulanmıştır. Hastaların 57’sinde miyalji, 35’inde sağ artralji,38’inde sol artralji, 29’unda TMED’e bağlı baş ağrısı tespit edilmiştir. Sonuç TMED’in tanısında diş hekimlerine önemli sorumlulukdüşmektedir. TMED riski taşıyan bireylere rutin TME muayenesiyapılmalıdır. ANAHTARKELİMELERÇiğnemesistemi, temporomandibular eklem, temporomandibular eklem disfonksiyonu

Anahtar Kelimeler

Çiğneme sistemi, temporomandibular eklem, temporomandibular eklem disfonksiyonu
1. Carlsson GE. Epidemiology and treatment need for temporomandibular disorders. J Orofac Pain.1999;13:232.23.2. Suvinen TI, Reade PC, Hanes KR, Könönen M, Kemppainen P. Temporomandibular disorder subtypes according to self-reported physical and psychosocial variables in female patients: a revaluation. J Oral Rehabil. 2005;32:166.73.3. Pihut M, Szuta M Ferendiuk E, Zenczak-Wieckiewicz D. Differential Diagnostics of Pain in the Course of Trigeminal Neuralgia and Temporomandibular Joint Dysfunction. Biomed Res Int 2014: 1-7.4. Okeson J. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. 6th ed. Mosby, St. Louis, 2008.5. Tvrdy P. Methods of imaging in the diagnosis of temporomandibular joint disorders. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2007;151;133-136.6. Adlam DM. Temporomandibular pain syndrome. In: Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH (Eds): Rheumatology. Elsevier, 2000, p695-700.7. Laskin DM. Temporomandibular disorders: the past, present, and future. Odontology 2007;45:10-5.8. Sena MF, Mesquita KS, Santos FR, Silva FW, Serrano KW. Prevalence of temporomandibular dysfunction in children and adolescents. Rev Paul Pediatr 2013;31:538-45.9. Bertoli FMP, Bruzamolin CD, Pizzatto E, Losso EM, Brancher JA, de Souza JF. Prevalence of diagnosed temporomandibular disorders: A cross-sectional study in Brazilian adolescents. PLoS One. 2018 Feb 8;13(2):e0192254.10. Vainionpää R, Kinnunen T, Pesonen P, Laitala ML, Anttonen V1, Sipilä K. Prevalence of temporomandibular disorders (TMD) among Finnish prisoners: cross-sectional clinical study. Acta Odontol Scand. 2018 Nov 15:1-5. 11. Ohrbach R, Gonzalez Y, List T, Michelotti A, Schiffman E. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders Clinical Protokol and Assessment Instrument. International RDC-TMD Consortium.12. Pupo YM, Pantoja LLQ, Veiga FF, Stechman-Neto J, Zwir LF, Farago PV, Canto GDL and Porporatti AL. Diagnostic validity of clinical protocols to assess temporomandibular disk displacement disorders: a meta-analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2016;122:572-586.13. Galhardo AP, da Costa Leite C, Gebrim EM, Gomes RL, Mukai MK, Yamaguchi CA, Bernardo WM, Soares JM Jr, Baracat EC, Gil C. The correlation of research diagnostic criteria for temporomandibular disorders and magnetic resonance imaging: a study of diagnostic accuracy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013 Feb;115(2):277-84. 14. Park JW, Song HH, Roh HS, Kim YK, Lee JY. Correlation between clinical diagnosis based on RDC/TMD and MRI findings of TMJ internal derangement. İnt. J. Oral Maxillofac. Surg. 2012; 41: 103–108.15. Barghan S, Tetradis S, Mallya SM. Application of cone beam computed tomography for assessment of the temporomandibular joints. Australian Dental Journal 2012; 57: 109–118.16. Leresche L, Drangsholt M. Epidemiology of orofacial pain: prevalence, incidence, and risk factors. In: Sessle BJ, Lavigne GJ, Lund JP, Dubner R, editors. Orofacial pain. From basic science to clinical management. 2nd ed. Quintessence Publishing; 2008. p13-8.17. Thilander B, Rubio G, Pena L, de Mayorga C: Prevalence of temporomandibular dysfunction and its association with malocclusion in children and adolescents: an epidemiologic study related to specified stages of dental development. Angle Orthod 72: 2002.18. Köhler AA, Helkimo AN, Magnusson T, Hugoson A: Prevalence of symptoms and signs indicative of temporomandibular disorders in children and adolescents. A cross-sectional epidemiological investigation covering two decades. Eur Arch Pediatr Dent 10:2009.19. Zhao YP, Zhang ZY, Wu YT, Zhang WL, Ma XC: Investigation of the clinical and radiographic features of osteoarthrosis of the temporomandibular joints in adolescents and young adults. Oral Surg 2011;111:27–34.20. Lei J, Fu J, Yap AU, Fu KY. Temporomandibular disorders symptoms in Asian adolescents and their association with sleep quality and psychological distress. Cranio 28, 2016.21. Günay Y, Bellaz İB, Gürgan C, Gülten T, Haskan H. Temporomandibular Eklem Disfonksiyonunda Semptomların Dağılımı. İÜ Diş Hek Fak Der 1998:32:177-182.22. Kaygusuz İ, Karlıdağ T, Keleş E, Yalçın Ş, Yıldız M, Alpay HC. Temporomandibular eklem hastalıklarında kulakla ilgili semptomlar. Kulak Burun Boğaz Derg.2006;16(5):205-208.23. Bonjardim LR, Gavião MBD, Pereira LJ, Castelo PM, Garcia RCMR. Signs and symptoms of temporomandibular disorders in adolescents. Braz Oral Res 2005;19(2):93-8.24. Ozan F, Polat S, Kara I, Küçük D, Polat HB. Prevalence study of signs and symptoms of temporomandibular disorders in a Turkish population. J Contemp Dent Pract. 2007;8(4):35-42.25. Kılıç SC, Kılıç N, Sümbüllü MA. Temporomandibular joint osteoarthritis: cone beam computed tomography findings, clinical features, and correlations. Int. J.Oral Maxillofac.Surg.2015;44:1268–1274.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-3523-1805Yazar: Gamze ULAY (Sorumlu Yazar)

Orcid : 0000-0001-7426-5587Yazar: Filiz NAMDAR PEKİNER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Gamze ULAY
Filiz NAMDAR PEKİNER