Cilt: 9 Sayı : 2
TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ VE DAVRANIŞNİYETLERİ ARASINDAKİ FARKLILIĞINBELİRLENMESİNDE CETSCALE ÖLÇEĞİ
CETSCALE MEASURE IN DETERMINING THE DIFFERENCES BETWEENCONSUMER ETHNOCENTRISM AND BEHAVIOR INTENTION
Murat AKIN,Recep ÇİÇEK,Esen GÜRBÜZ,.m. Emin İNAL

1.4K 129

Son yıllarda çok farklı sebeplerle de olsa giderek ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan küreselleşme karşıtlığı sonucu oluşan lokal milliyetçilik akımlarının tüketicilerin satın alma karar sürecine olan etkisi yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Son yıllarda özellikle ABD ve AB karşıtlığı ile bunlarla boy ölçüşen Çin karşıtlığı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır. Bu ve benzer olguların tüketim ve satın alma alışkanlıklarımıza etkisi başta uluslararası pazarlarla çalışan işletmelerimiz ile pazarlama akademisyenlerinin merak ettiği ve çözüm aradığı konuların başında gelmektedir. niyetleri arasında farklılık oluşturması ve büyük şehir - küçük şehir ayrımı ile siyasi duruş farklılıklarının yine etnosentrizm eğilimlerine göre farklılık oluşturması bu çalışmanın önemli bulgularıdır
Nowadays, for different reasons opposition to globalization has become wide spread in our country and as a result of this event regional nationalism movements affect consumer decision making process for buying. Especially opposition to USA, EU and China has rapidly become widespread in the world as well as Turkey. This fact and its affects on consumption and buying habits are the topics that Turkish businesses in global bases and marketing academicians think about. The main concept in this study - consumer ethnocentrism measured by CETSCALE and eventually it is found that Turkish consumers have middle level about consumer ethnocentrism tendency. The main results of this survey are given below: (i) Turkish consumers’ ethnocentrism scores make difference in their buying behavior intention.(ii)Living in a big or small cities and political preference differences affect ethnocentrism inclination.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AHMED, A. Sadrudin ve Alain, d’Astous, (2008), Antecedents, moderators and dimensions of country-of-origin evaluations”, International Marketing Review, Vol. 25, No. 1, s. 75-106.
Murat AKIN,Recep ÇİÇEK,Esen GÜRBÜZ,.m. Emin İNAL
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.