Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 46 - 54 2020-04-01
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIOUS FINANCIAL VARIABLES AND CONSUMER CONFIDENCE INDEX: EVIDENCE FROM TURKEY
ÇEŞİTLİ FİNANSAL DEĞİŞKENLER İLE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Hilal ÖZAKARLI,Engin KÜÇÜKSİLLE
19 261

Anahtar Kelimeler

Akhtar, Shumi, Faff, Robert, Oliver, Barry, Subrahmanyam, Avanidhar (2011). The power of bad:The negativity bias in Australian consumer sentiment announcements on stock returns , Journal of Banking & Finance, 35, 1239–1249.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2020
Bölüm Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0003-1985-0815Yazar: Hilal ÖZAKARLI Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-1985-0815Yazar: Engin KÜÇÜKSİLLE (Sorumlu Yazar)Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2020


Makalenin Yazarları
Hilal ÖZAKARLI
Engin KÜÇÜKSİLLE