Cilt: 31 Sayı : 4
SÜT AZI DİŞLERİNDE "DELTON VE HELIOSEAL" FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN KLİNİK GÜVENİLİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI-THE CLINICAL PELIABIHTY OF "DELTON AND HELIOSEAL" FISSURE SEALENTS ON PRIMARY MOLARS
Gamze ERDOĞAN

1.4K 129

Öz ÖzetÇocuk dişhekimliğinİn en önemli amaçlarından biri süt dişlerini normal fizyolojik periodlarımn sonuna kadar ağızda fonksiyonel ve sağlıklı olarak tutabilmek bu amaçla hertürlü koruyucu ve restoratif uygulamayı gerçekleştirmektir. Özellikle süt molarlarm diş ar kındaki stratejik konumları gÖzönüne alındığında bu dişlerin korunması için hertürlü koruyucu tedbirlerin küçük yaşlardan itibaren alınmasının gerekliliği ortaya çıkmakta ve bu amaçla geliştirilmiş ancak daha ziyade daimi molarlarda kullanılan fissür örtücülerin uygulam-mı gündeme gelmektedir. Yapılan bu çalışmada da Fri-bourg Kantonu Okul Dişhekimlİği Servisleri Pedodonti Kliniğinde yaşları 4-7 arasında değişen ve alt ikinci süt molar dişlerinin her ikisinin çürüksüz olduğu toplam 49 hastaya Helioseal ve Delton marka pit ve fissür örtücü uygulanmış ve dişlerin anatomik form, marjinal intergasyon, marjinal renklenme, yüzey düzenliliği ve rekürrent çürük değerlendirmeleri 6 ve 12 aylık peri-odlarla yapılarak 6 ay sonraki kontrollerde mükemmel (%100), 12 ay sonraki değerlendirmelerde ise bir kaç dişte parsiyei kayıp gözlenmesine karşın mükemmele yalan sonuçlar elde edilmiştir, her ild fissür Örtücü arasında süt dişlerine uygulanabilirlik açısından bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak bu fissür örtücülerin gerek koruyucu özellikleri gerekse fonksiyonel uyumları açısmdan klinik güvenilirliği yüksek maddelerin ortak kriterlerini taşıdıkları ve süt dişlerinde koruyucu olarak uygulanabilecekleri saptanmıştır.Anahtar sözcükler: Pit ve fissür örtücü, Delton, HeliosealAbstractOne of the main goal in pediatric dentistry is to maintain the primary teeth until the end of their physiologic resorption period to protect the normal pennenant eruption processus. As tlie primary molars are very important for the deve-lopmentl length of dental arches, the prevention becomes vital for Uiese teeth. Pit and fissure sealent is an excellent example of a preventive treatment that has been only slowly adopted by the pedodontists who especially prefer to use for the permanent molars.In this study, two sealents (Delton, Helioseal) were applied in 108primery second mandibulary molar (caries free) of 49 subjects aged 4 to 7years in Fribourg dental pediatric clinics. All of these subjets received two types sealent application on the different sides. The aim of this study was to evaluate the anatomic from marginal adaptation, marginal colo-risation, superficial irregularities and caries of these sealents after 6 and 12 months. 100 % of the applied sealents were considered satisfactory 6 months after application. AWwugh partial loss of sealent occurred after 12 months in few cases, no occlusal caries was observed in any tooth. No significant differences in the results of the clinical evaluation were found between sealents as regard to applicability to primary molars so it can be concluded they are safe and useful clinically.Keywords: Pit and fissure sealents, Delton, Helioseal
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Gamze ERDOĞAN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.