Yıl 2004, Sayı : 007 Sayfalar 45 - 60 2004-12-15
EFFECT OF SMOKING HABIT ON TOTAL BLOOD CHOLESTEROL, PROTEIN AND TRIGLYCERIDE LEVELS
SiGARA KULLANIMININ KANDAKi TOTAL KOLESTEROL, TRiGLiSERiD VE PROTEiN SEViYELERiNE ETKiLERi
M.sabri ÖZYURT,Hayri DAYIOĞLU,Nüket BİNGÖL,F.g. KILIÇ
8 261

Anahtar Kelimeler

[1) Pryor, W.A. and Stone, K., 1993, Oxidants in cigarette smoke radicals, hydrogen peroxide, peroxinitrate and peroxinitrite, Ann. NYAc. Sci., 686: 12-27 p.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2004
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2004


Makalenin Yazarları
M.sabri ÖZYURT
Hayri DAYIOĞLU
Nüket BİNGÖL
F.g. KILIÇ