Cilt: 5 Sayı : 3
Pozitif Psikolojik Sermayenin Bir Belirleyicisi Olarak Algılanan Örgütsel Desteğin Rolü
Algılanan örgütsel destek JEL Kodu: M12; M16 The Role of Perceived Organizational Support as a Determinant of Positive Psychological Capital
Yasin CÖMERT,Senay YÜRÜR

1.4K 129

Pozitif psikolojik sermaye kavramı için Türk alan yazını incelendiğinde, çalışmaların çoğunlukla pozitif psikolojik sermayenin etkileri üzerine olduğu görülmüştür. Bu araştırmada ise pozitif psikolojik sermayenin bir belirleyicisi olarak algılanan örgütsel desteğin rolü araştırılmıştır. Bu iki değişken arasındaki ilişkinin dayandırıldığı temel kuram kaynakların korunması kuramıdır. Bu doğrultuda, Kocaeli ilinde çalışmakta olan 131 acil servis çalışanı ile yapılan anket çalışmasıyla veriler elde edilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, acil servis çalışanlarının algıladıkları örgütsel desteğin pozitif psikolojik sermayenin bileşenlerinden iyimserlik, umut ve özyeterlilik ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık algılanan örgütsel desteğin pozitif psikolojik sermayenin diğer bir boyutu olan dayanıklılık ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir
When the Turkish literature is examined for the term positive psychological capital, it is seen that the studies are mostly based on the effects of positive psychological capital. And in this research, the role of perceived organizational support as a determinant of positive psychological capital has been searched. The basic theory on which these two variables are based is the theory of the conservation of resources. Accordingly, a survey has been conducted with 131 emergency service workers in Kocaeli and the data obtained have been analyzed. According to the results of the research, it is seen that organizational support that the emergency service workers perceived is significantly related to optimism, expectance and self-efficacy which are the components of positive psychological capital. On the other hand, it has been found out that organizational support perceived has no significant relation with endurance which is another extent of positive psychological capital
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Yasin CÖMERT,Senay YÜRÜR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.