Cilt: 11 Sayı : 26
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KOBİ’LERDE FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON SME-AWARENESS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM: THE CASE OF ISPARTA
Hakan ÖZÇELİK,Zehra KILINÇ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akgün, A. İ. ve Kılıç, S. (2013). Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 20(2), 21-36.
Hakan ÖZÇELİK,Zehra KILINÇ