Cilt: 2 Sayı : 2
TÜRKİYE'DE TFRS'YE GÖRE ŞEREFİYE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ TESTİ: BİST 100 ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KULLANILAN İSKONTO ORANLARININ ANALİZİ

18 129

Öz Bu çalışma, TFRS’ye göre şerefiye değer düşüklüğü testi için kullanılan iskonto oranı belirleme yöntemlerini ve bu yöntemlerin rolünü analiz etmektedir. TFRS tarafından ortaya konan mevcut kuralların analiz edilmesinin yanı sıra bu çalışma, 2014 yılında BİST 100 şirketlerince kullanılan iskonto oranlarının ampirik analizinin sonuçlarını da göstermektedir.Çalışmanın amacı, şirketleri TMS 36‐Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı çerçevesinde şerefiyeye ilişkin değer düşüklüğü uygulamalarını inceleyerek, Standart gereklerinin uygulanma seviyesi hakkında bir kanıya varmaktır.Çalışma örneklem şirketlerin şerefiye değer düşüklüğü testine ilişkin dipnotların yeterli bilgi içermediklerini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Şerefiye, Değer Düşüklüğü, TMS 36, BİST 100, İskonto Oranı

Kaynakça

Agnes A.E. & Rüttler,O. (2013). Goodwill Impairment Testing According to IFRS in the United Kingdom: An Empirical Analysis of the Discount Rates Used by the Thirty Largest FTSE 100 Companies, Berlin School of Economics and Law (HWR Berlin), No.75.