Cilt: 8 Sayı : 17
HEKİMLİK MESLEK KÜLTÜRÜNÜ BELİRLEYEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION ON DETERMINING THE CASES OF MEDICAL PROFESSIONAL CULTURE
Elif AKKAŞ,Ramazan ERDEM

12 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ağırakça, A., (2004). İslâm Tıp Tarihi – Başlangıçtan XII./XIII. Yüzyıla Kadar, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri.
Elif AKKAŞ,Ramazan ERDEM