Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı : 2 Sayfalar 83 - 88 2015-03-01
Ordu Üniversitesi öğrencilerinin arı sokmasına karşı kullandıkları geleneksel tedavi yöntemleri
Recep SIRALI,Hacer GÖK UĞUR,Hasan ESE
11 261

Öz Bu araştırmada, Ordu Üniversitesi öğrencilerinin arı sokmasına karşı kullandıkları geleneksel tedavi yöntemleri incelenmiştir. Anket çalışması 540 öğrenci ile yapılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin arı sokması sonrasında uyguladıkları yöntem hakkında bilgi edinmek amacıyla öğrencilerin cinsiyeti, yaşadıkları yerleşim birimleri, coğrafik bölgeleri, eğitim aldıkları fakülte gibi demografik ve arı sokması hakkındaki genel bilgileri değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin arı sokmasına karşı kullanmış oldukları geleneksel tedavi yöntemlerinin bölgelere göre farklılıkları istatistik olarak önemli bulunmuştur (P<0.001). Öğrencilerin arı sokmasına karşı en fazla yoğurt (% 22.8) ve metal (% 19.1) kullanmayı tercih ettikleri ancak bu bulguların öğrenim ve yerleşim birimleri ile cinsiyet durumuna göre istatistik olarak önemli olmadığı (P>0.05) ve aynı zamanda bu konuya ilişkin sınırlı düzeyde bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak arı sokması ve zehirine karşı alınacak önlemlere ilişkin bazı görüşlere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Arı sokması, arı zehiri, geleneksel tedavi yöntemleri
Akbıyık, A., Kürkçüoğlu, S., 1990. Şanlıurfa’da halk hekimliği ve halk ilaçları. Folklor (Halkbilimi) ve Şanlıurfa. Şanlıurfa. Sayfa 118–121.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2015


Makalenin Yazarları
Recep SIRALI
Hacer GÖK UĞUR
Hasan ESE