Yıl 2006, Sayı : 1 Sayfalar 13 - 21 2006-01-01
Further Phenylethanoid Glycosides from Phlomis physocalyx Hub.-Mor
Phlomis physocalyx’den Elde Edilen Diğer Feniletanoit Glikozitleri
Funda Nuray YALÇIN,Tayfun ERSÖZ,İclal SARACOĞLU,Ali A. DÖNMEZ,İhsan ÇALIŞ
25 261

Two phenylethanoid triglycosides, phlinosides C 1 and E 2 were isolated from the methanolic extract of the overground parts of Phlomis physocalyx. On the basis of spectroscopic evidence the structures of the isolated compounds were determined as 3,4-dihydroxy-β-phenylethoxy- O-α-L-rhamnopyranosyl- 1→2 -α-L-rhamnopyranosyl- 1→3 - 4-O-caffeoyl-β-D-glucopyranoside and 3,4-dihydroxy-β-phenylethoxy- O-α-L-rhamnopyranosyl- 1→2 -α-L-rhamnopyranosyl- 1→3 -4-O-feruloyl- β-D-glucopyranoside, respectively. The structure elucidation of the phenylethanoid glycosides 1 and 2 are explained in detail. This is the second report for the isolation of these phenylethanoids from a member of the genus Phlomis.
Phlomis physocalyx’in toprak üstü kısımlarının MeOH ekstresinden iki feniletanoit triglikoziti olan filinozit C 1 ve filinozit E 2 izole edilmiştir. Bileşiklerin yapıları spektroskopik bulgulara dayanarak sırasıyla 3,4-dihidroksi-β-feniletoksi-O-α-L-ramnopiranozil- 1→2 -α-Lramnopiranozil- 1→3 -4-O-kafeoil-β-D-glukopiranozit ve 3,4-dihidroksi- β-feniletoksi-O-α-L-ramnopiranozil- 1→2 -α-L-ramnopiranozil- 1→ 3 -4-O-feruloil-β-D-glukopiranozit olarak tayin edilmiştir. Feniletanoit glikozitleri 1 ve 2 nin yapı tayinleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu çalışma, bu feniletanoit bileşiklerinin Phlomis cinsine mensup bir bitkiden elde edilmeleri konusunda ikinci yayın olmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2006
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2006


Makalenin Yazarları
Funda Nuray YALÇIN
Tayfun ERSÖZ
İclal SARACOĞLU
Ali A. DÖNMEZ
İhsan ÇALIŞ